CR này đã được Quốc Hội thông qua, chương trình EB-5 sẽ tiếp tục hoạt động mà không có bất kì sự sửa đổi nào, chẳng hạn như việc tăng giá hay thay đổi trình độ học vấn.

CR này đã được Quốc Hội thông qua, chương trình EB-5 sẽ tiếp tục hoạt động mà không có bất kì sự sửa đổi nào, chẳng hạn như việc tăng giá hay thay đổi trình độ học vấn.

CR này đã được Quốc Hội thông qua, chương trình EB-5 sẽ tiếp tục hoạt động mà không có bất kì sự sửa đổi nào, chẳng hạn như việc tăng giá hay thay đổi trình độ học vấn.

CR này đã được Quốc Hội thông qua, chương trình EB-5 sẽ tiếp tục hoạt động mà không có bất kì sự sửa đổi nào, chẳng hạn như việc tăng giá hay thay đổi trình độ học vấn.
Rate this post
Bạn thích bài viết này ? Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin