Trần Khánh Linh, sinh viên năm 2, chuyên ngành Truyền thông và Xã hội học, Đại học Oberlin, Mỹ. Ảnh: NVCC.

Trần Khánh Linh, sinh viên năm 2, chuyên ngành Truyền thông và Xã hội học, Đại học Oberlin, Mỹ. Ảnh: NVCC.

Trần Khánh Linh, sinh viên năm 2, chuyên ngành Truyền thông và Xã hội học, Đại học Oberlin, Mỹ. Ảnh: NVCC.

Trần Khánh Linh, sinh viên năm 2, chuyên ngành Truyền thông và Xã hội học, Đại học Oberlin, Mỹ. Ảnh: NVCC.
Rate this post
Bạn thích bài viết này ? Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin