Hai sinh viên Việt Nam Nguyễn Hồng Nhung (trái) và Đỗ Hoàng Việt vinh dự có tên trong Presidents’ list của trường Berkeley College

Hai sinh viên Việt Nam Nguyễn Hồng Nhung (trái) và Đỗ Hoàng Việt vinh dự có tên trong Presidents' list của trường Berkeley College

Hai sinh viên Việt Nam Nguyễn Hồng Nhung (trái) và Đỗ Hoàng Việt vinh dự có tên trong Presidents’ list của trường Berkeley College

Hai sinh viên Việt Nam Nguyễn Hồng Nhung (trái) và Đỗ Hoàng Việt vinh dự có tên trong Presidents’ list của trường Berkeley College
Rate this post
Bạn thích bài viết này ? Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin