Số lượng visa EB-5 trong năm tài chính 2015 tiếp tục đạt hạn mức 10.000 visa

Số lượng visa EB-5 trong năm tài chính 2015 tiếp tục đạt hạn mức 10.000 visa

Số lượng visa EB-5 trong năm tài chính 2015 tiếp tục đạt hạn mức 10.000 visa

Số lượng visa EB-5 trong năm tài chính 2015 tiếp tục đạt hạn mức 10.000 visa
Rate this post
Bạn thích bài viết này ? Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin