CMB Regional Centers

CMB Regional Centers

1. Giới thiệu CMB

CMB, là từ viết tắt của “căn cứ quân sự California”. CMB phấn đấu để trở thành dự án đầu tư EB-5 khu vực trung tâm tốt nhất tại Hoa Kỳ. CMB đã đạt được điều này bằng cách thiết kế một chương trình đầu tư EB-5 hiệu quả nhất cho tất cả các bên liên quan. Tất cả các khách hàng tham gia đầu tư vào dự án CMB bao gồm các nhà đầu tư nước ngoài, các cộng đồng bên trong khu vực trung tâm CMB, công nhân Hoa Kỳ, liên bang, tiểu bang và chính quyền địa phương, và tất cả đều được tăng cường bởi việc làm và hành động của CMB.

CMB Regional Centers

CMB, bằng cách tạo ra ít nhất 10 việc làm mới cho người Mỹ trong mỗi suất đầu tư, đã tạo ra một động lực phát triển kinh tế trong từng khu vực đầu tư. Nói tóm lại, CMB nhắm đến việc thúc đẩy một giải pháp “cùng thắng” cho tất cả các bên có liên quan. CMB nhận ra giải pháp này bằng cách nhắm vào mục tiêu là những khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao, kinh tế trì trệ do sự sắp xếp lại và đóng cửa các căn cứ quân sự phục vụ những cộng đồng. Nhắm mục tiêu các khu vực này cho phép nhà đầu tư nước ngoài của chúng tôi đầu tư $500.000 thay vì $1 triệu.

CMB tiếp tục đạt được mục tiệu bằng cách tạo ra các cơ hội đầu tư an toàn cao cho nhà đầu tư EB-5. Hoàn vốn tiền đầu tư cho khách hàng sẽ trở thành trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi đối với các cơ quan chính phủ mà chúng tôi được cung cấp các khoản vay. Mặc dù chiến lược đầu tư này là rất an toàn, nhưng nó vẫn đáp ứng được tất cả các yêu cầu pháp lý về rủi ro khi tham gia đầu tư. Phương pháp đầu tư này tạo ra một nguồn lợi tức hợp pháp, nó tạo ra các công ăn việc làm cần thiết và các cơ hội về kinh tế trong phạm vi địa lý của chúng tôi, vì vậy, tăng năng suất khu vực. Khách hàng của CMB, các nhà đầu tư nước ngoài có thể để đạt được hai mục tiêu chính khi tham gia đầu tư bao gồm thẻ xanh vĩnh viễn (Green Card) và hoàn vốn đầu tư ban đầu.

Dự án CMB khu vực trung tâm

Dự án CMB khu vực trung tâm (CMB Export LLC) được thành lập ở bang California vào ngày 13 tháng một năm 1997. CMB đã được cấp phép vào ngày 15 tháng 8 năm 1997 và sau đó tái xác nhận vào ngày 18 tháng 4 năm 2007. CMB hiện là một trong các dự án khu vực trung tâm lâu đời và thành công nhất đang tồn tại. Ngày 10 tháng 6 năm 2010, Sở Di Trú đã mở rộng phạm vi địa lý cho CMB bao gồm toàn tiểu bang California. CMB hiện nay có thể sử dụng cơ cấu đầu tư đã được chứng minh ở bất cứ nơi nào trong phạm vi bang để xây dựng những dự án đạt chuẩn.

CMB Regional Centers

2. Thế mạnh của CMB

Kinh nghiệm:

Là một trong những dự án khu vực trung tâm lâu đời nhất, CMB có đội ngũ nhân viên giàu kiến thức, những người năng động có thể đảm bảo rằng các nguyên tắc và qui định được tuân thủ để nhà đầu tư hội đủ điều kiện là thường trú nhân hoặc đạt thẻ xanh (Green Card).

Những dự án đầu tư:

Cấu trúc cơ bản của việc đầu tư vào các dự án CMB là như nhau. CMB tập trung vào các nhu cầu của nhà đầu tư và bảo đảm tất cả các khoản đầu tư của CMB đều có sự tham gia từ phía Chính phủ trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng cốt lõi. Cấu trúc của mỗi quan hệ hợp tác đầu tư đều có một nền tảng vững chắc và sẽ luôn luôn có các đặc điểm sau:

 • Việc đầu tư có phương pháp tạo việc làm rõ ràng, được chứng minh và chấp thuận.
 • Việc đầu tư là mang tính rủi ro thấp với sự hỗ trợ từ phía chính phủ.
 • Việc đầu tư là đơn giản với một chiến lược hoàn vốn rõ ràng cho các nhà đầu tư.
 • Việc đầu tư có sự minh bạch trong tất cả các chứng từ tài chính.
 • Việc đầu tư hạn chế các chi phí có thể được áp dụng đối với các nhà đầu tư.
 • Việc đầu tư đủ điều kiện là một khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA).
 • Việc đầu tư có một cấu trúc tổng thể đơn giản.

Sự đơn giản về cấu trúc CMB được thể hiện trong các thông tin đăng tải trên website của CMB. CMB đã đưa ra một chương trình đầu tư định cư với sự hiểu biết và tận dụng nó một cách đơn giản. Một lần nữa, CMB khuyên bạn nên đặt câu hỏi và làm báo cáo phân tích dự án cần thiết cho việc đầu tư lớn như vậy.

CMB Regional Centers

3. Ưu điểm của việc sử dụng CMB

Đầu tư vào các dự án khu vực trung tâm liên bang của CMB cho phép các nhà đầu tư tiềm năng những phương tiện nhanh nhất để đạt visa đầu tư EB-5. Tất cả các mối quan hệ hợp tác của CMB trong quá khứ và trong tương lai sẽ có cùng một cấu trúc được phê duyệt như nhau. Sở Di Trú, khi xem xét hồ sơ nhà đầu tư CMB, sẽ biết dự án có cùng một cấu trúc cơ bản bởi vì họ sẽ và đã nhìn thấy cấu trúc này trước đó. CMB sẽ luôn luôn có yếu tố Chính phủ tham gia vì chúng tôi tin rằng đầu tư vào các cơ quan chính phủ khác nhau là một sự đầu tư vững chắc hơn.

Phương pháp tạo ra công ăn việc làm của dự án đã được phê duyệt và cũng tương tự như các dự án đầu tư đã được phê duyệt trước đó. Các khoản chi phí hàng ngày của đối tác sẽ được giới hạn để có khả năng đảm bảo lợi nhuận và không có bất ngờ nào hoặc các chi phí ẩn. Chiến lược hoàn vốn đối với tất cả các nhà đầu tư sẽ được xác định hoặc quyết định và không phụ thuộc vào việc bán một cái gì đó cho “giá thị trường” và là làm thế nào để bạn xác định giá thị trường?

CMB có những điểm mạnh sau đây cần được xem xét khi lựa chọn một dự án đầu tư an toàn để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ.

 • Minh chứng về phương pháp tạo việc làm
 • Chiến lược hoàn vốn rõ ràng
 • Đầu tư an toàn, rủi ro thấp nhất
 • Minh bạch trong đầu tư
 • Quản lý chi phí kinh doanh hiệu quả
 • Khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA)
 • Không có chi phí quản lý ngày qua ngày
 • Đến từ California một cách thuận tiện
 • Chương trình tổng thể và giản tiện

CMB Regional Centers

4. Lợi ích cho nhà đầu tư vào CMB

Giúp nhà đầu tư hội đủ điều kiện tham gia chương trình EB5 lấy thẻ xanh vĩnh viễn:

CMB nhắm đến mục tiêu là dự án tốt nhất về EB5 trên thị trường. CMB làm đều này bằng cách thiết lập nhiều mối quan hệ đối tác hữu hạn khác nhau phục vụ như là một phương tiện đầu tư đồng thời cung cấp những cơ hội tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài nộp đơn xin visa EB5 với Sở Di Trú. Mục tiêu này được đáp ứng bằng cách hỗ trợ những cộng đồng tại bang California đã có kinh nghiệm về kinh tế thương mại bao gồm cả việc đóng cửa các cơ sở quân sự liên bang phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cộng đồng. CMB thực hiện đầu tư trực tiếp trong các phân khúc doanh nghiệp tư nhân cũng như các khoản đầu tư công với nhà nước và chính quyền địa phương, phát triển kinh tế của chính phủ, chịu trách nhiệm với sự tái phát triển của các căn cứ quân sự khép kín và khu vực có trình độ khác nằm trong khu vực trung tâm của CMB.

Hoàn trả vốn đầu tư ban đầu cho nhà đầu tư:

CMB tin rằng đầu tư với các cơ quan chính phủ cũng như các cơ quan chính quyền đều đáp ứng các tiêu chí đầu tư là an toàn cho nhà đầu tư khi tham gia đầu tư. Các chương trình EB-5 khác đầu tư với các đơn vị tư nhân và các công ty, mua bất động sản, mua đất nông nghiệp hoặc làm cho các loại hình đầu tư khác. Ttheo quan điểm của chúng tôi, mỗi khoản đầu tư đều có vô số các vấn đề rủi ro tiềm ẩn hơn đầu tư vào một cơ quan của Chính phủ. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp quỹ của CMB được sử dụng như là “yếu tố” cần thiết cho các khoản trợ cấp từ tiểu bang và liên bang. Bằng cách sử dụng cấu trúc này cho phép chúng ta nhân rộng các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu tư vào một dự án có nghĩa là thêm nhiều việc làm được tạo ra. Yếu tố này đảm bảo rất nhiều thông qua bằng chứng là nhiều hồ sơ nhà đầu tư đã được gở bỏ điều kiện thẻ xanh 2 năm.

Bảo vệ lợi nhuận đầu tư cho các nhà đầu tư của CMB

Nhà đầu tư nên chú ý rằng lợi tức đầu tư lợi ích đứng thứ ba trong danh sách. Tại sao? Nếu nhà đầu tư đang tìm kiếm một lợi nhuận trên khoản đầu tư của mình, MCB đều thấy rằng họ là những người đủ điều kiện để đầu tư sinh lợi. Đầu tư theo chương trình EB5 trong hầu hết các trường hợp không phải là đầu tư nóng nhất có sẵn trên thị trường toàn cầu ngày nay.

Lý do thứ 1, nhà đầu tư đang cân nhắc đạt được thẻ xanh vĩnh viễn. Các nhà đầu tư tiềm năng của EB-5 đã mua lại giá trị tài sản ròng đáng kể và họ là những nhà đầu tư khôn ngoan. Họ hiểu được sự nguy hiểm của các khoản đầu tư rủi ro cao.

CMB tin rằng một sự đầu tư an toàn, cung cấp tối thiểu rủi ro, cung cấp niềm tin cho các nhà đầu tư thì họ sẽ nhận lại phần vốn đầu tư ban đầu dễ dàng hơn. Cấu trúc này đáp ứng các yêu cầu “phải có rủi ro” của chương trình EB-5, nhưng đây là đầu tư EB-5 an toàn nhất hiện nay. CMB đã tập trung vào việc an toàn cho đầu tư chứ không phải là một tỷ lệ lợi nhuận cao.

Một khoản đầu tư rủi ro gây nguy hiểm không chỉ ảnh hưởng đến vốn của nhà đầu tư, nhưng lý do họ đầu tư là thẻ xanh vĩnh viễn, nếu đầu tư mà việc làm không được tạo ra và họ sẽ không được chấp thuận cho thẻ xanh của mình.