Đầu tư EB-5 – Cá nhân

1. Chương trình EB-5 (đầu tư EB5) tại Mỹ bao gồm:

– Đầu tư cơ bản.

– Đầu tư vào các vùng trọng tâm – vùng khuyến khích đầu tư (Regional Centers).

Yêu cầu đối với chương trình đầu tư cơ bản

 • Đầu tư US$500,000 hoặc US$1,000,000 (Số tiền đầu tư là $500,000 được áp dụng cho trường hợp đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 150% của tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước hoặc nơi đầu tư là vùng ít dân).
 • Việc đầu tư phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho cư dân Mỹ (bao gồm công dân và thường trú nhân Mỹ – không kể người trong gia đình của đương đơn xin Visa EB-5).
 • Việc đầu tư phải diễn ra trong vòng 2 năm từ ngày được cấp thẻ xanh có điều kiện.

Đầu tư EB-5 – Cá nhân

Yêu cầu đối với chương trình đầu tư thử nghiệm tại những vùng trọng tâm

 • Đương đơn cần đệ trình dự án đầu tư để được chấp thuận trước.
 • Các vùng ưu đãi đầu tư (Regional Centers) phải thỏa mãn các điều kiện và được Sở Di Trú Mỹ chấp thuận.
 • Yêu cầu về tạo ra việc làm cho chương trình này dễ dãi hơn chương trình cơ bản do được tính luôn các việc làm gián tiếp mà dự án đầu tư tạo ra.

Quá trình xin visa EB-5.

 • Đương đơn đệ trình dự án cho Sở Di Trú Mỹ.
 • Nộp đơn xin visa thường trú.
 • Sau khi được chấp thuận, đương đơn được cấp thẻ xanh có điều kiện.
 • Đương đơn (người nộp đơn) tham gia đầu tư vào dự án trong vòng 2 năm. Sau khi thỏa mãn các yêu cầu thì được xin cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn.

2. Đặc điểm – Điều kiện:

 • Người đăng ký phải đủ 21 tuổi trở lên
 • Không yêu cầu về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc hoặc kinh doanh
 • Đầu tư US$ 1,000,000 vào một pháp nhân kinh doanh mới hoặc US$ 500,000 vào những khu vực trọng tâm chỉ định bởi Sở Di Trú Mỹ
 • Phải thành lập doanh nghiệp hoặc đầu tư kinh doanh
 • Việc đầu tư có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra 10 cơ hội việc làm cho người Mỹ
 • Chứng minh được khoản tiền đầu tư có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp như thu nhập cá nhân, lợi nhuận doanh nghiệp, thừa kế, cho tặng, thu nhập từ buôn bán kinh doanh, thu nhập từ việc đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiết kiệm, hoàn thuế thu nhập trong vòng 5 năm về trước của người đăng ký, và các nguồn tiền hợp pháp khác
 • Vợ hoặc chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa kết hôn của người đứng đơn đăng ký cũng được nhận điều kiện di trú

3. Các loại hình đầu tư

3.1. Đầu tư vào một pháp nhân kinh doanh mới

  • Số vốn đầu tư là US$ 1,000,000
  • Trực tiếp tạo ra 10 việc làm chính thức, làm việc toàn thời gian, trong đó không bao gồm cơ hội làm việc cho bản thân nhà đầu tư, các thành viên trong gia đình và nhân viên làm việc tạm thời.
  • Nhà đầu tư phải trực tiếp tham gia vào việc quản lý công ty.

3.2. Đầu tư vào những khu vực trọng tâm (RC)

  • Số vốn đầu tư là US$ 500,000
  • Trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra 10 cơ hội việc làm chính thức, làm việc toàn thời gian, trong đó không bao gồm cơ hội làm việc cho bản thân nhà đầu tư, các thành viên trong gia đình và nhân viên làm việc tạm thời.
  • Không yêu cầu nhà đầu tư phải tạo ra một doanh nghiệp mới vì trong vùng trọng tâm này đã có sẵn những dự án đầu tư được Sở Di Trú Mỹ phê duyệt, nhà đầu tư chỉ cần đầu tư vào các dự án đó.
  • Không yêu cầu nhà đầu tư phải trực tiếp tham gia vào việc quản lý công ty.

4. Quyền lợi của các nhà đầu tư EB-5

 • Được cấp thẻ xanh Mỹ định cư cho cả gia đình
 • Quyền lợi được hưởng giống như người bản xứ
 • Có thể đi về Việt Nam nhiều lần mỗi năm, không giới hạn
 • Không giới hạn về độ tuổi
 • Không yêu cầu về học vấn, ngoại ngữ
 • Không yêu cầu có công ty kinh doanh hoặc kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp
 • Nhà đầu tư và các thành viên gia đình có quyền sinh sống, học tập và làm việc tại bất cứ nơi nào trên đất Mỹ
 • Không cần trực tiếp quản lý công việc đầu tư hàng ngày
 • Cơ hội nhập quốc tịch Mỹ sau 05 năm
 • Mức học phí dành cho các thành viên gia đình được áp dụng như người bản xứ
 • Không yêu cầu nhà đầu tư phải tham gia vào công việc quản lý kinh doanh hàng ngày
 • Cơ hội du lịch nhiều nước khác nhau, không cần xin Visa