Định cư Mỹ diện đầu tư (VISA EB-5)

Đương đơn phải đầu tư vào một công ty thương mại tối thiểu là 1 triệu USD ở bất cứ nơi nào trên Mỹ và tạo ra 10 công việc làm cho người bản xứ. Nếu đầu tư ở những cùng tập trung nghề nghiệp thì chỉ cần đầu tư 500,000 USD

1. “Vùng tập trung nghề nghiệp” (TEA) là:

– Một khu vực mà tỉ lệ thất nghiệp 150% so với tỉ lệ thất nghiệp trung bình của quốc gia

– “Vùng sâu, vùng xa” là những vùng ngoài các thành phố trung tâm có dân số 200,000 hoặc hơn

– Sự quyết định công ty đầu tư vào có thuộc “TEA” hay không được xem xét tại thời điểm đầu tư xét theo vị trí địa lý của công ty đầu tư tư vào.

2. Đầu tư 1 triệu USD ở bất cứ nơi nào trên Mỹ:

– Nhà đầu tư phải đầu tư đủ khoản tiền yêu cầu

– Sự sắp xếp tài chính mà được coi là nợ hoặc vay của công ty đầu tư vào sẽ không được tính vào yêu cầu vốn đầu tư.

– Sự đảm bảo hoàn tiền đầu tư hoặc sự đảm bảo hoàn trả lãi trong công ty đầu tư sẽ không được chấp nhận vì cơ quan Di Trú sẽ xem như sự sắp xếp nợ.

– Nhà đầu tư có thể mượn tiền để đầu tư EB 5 nhưng không thể dùng việc đầu tư EB-5 như là sự đảm bảo trả lại tiền vay.

– Việc đầu tư không mang mục đích sinh lãi sẽ không được chấp nhận

– Nhà đầu tư phải trực tiếp quản lý doanh nghiệp hàng ngày

– Cơ quan Di Trú sẽ điều tra xem việc đầu tư phải trực tiếp tạo ra công việc làm cho người bản xứ, không phải đơn thuần là để tiền vào tài khoản

– Số công việc làm tạo ra sẽ không bao gồm vợ chồng con cái và không bao gồm các công việc tạm thời.

– Công việc làm phải là toàn thời gian

– Công việc làm phải đã được tạo ra hoặc chứng minh sẽ được tạo ra sau 2 năm kể từ ngày được cấp visa EB-5.

3. Đầu tư vào vùng khuyến khích phát triển:

– Việc đầu tư vào vùng khuyến khích phát triển yêu cầu đầu tư 500,000 USD

– Vùng khuyến khích phát triển (regional center) sẽ tạo ra công việc làm trong tương lai một cách gián tiếp nên việc tạo ra 10 công việc làm sẽ được miễn.

– Việc đầu tư vào vùng khuyến khích phát triển sẽ không yêu cầu nhà đầu tư quản lý việc đầu tư của mình hàng ngày.

– Trong các vùng khuyến khích phát triển, đã có sẵn những dự án mà nhà đầu tư có thể đầu tư vào, không cần thành lập doanh nghiệp mới.

– Các dự án này có khả năng mang lại lợi nhuận cao trong tương lai.

– Các dự án được duyệt cho EB -5 đủ điều kiện để nhà đầu tư xin Green Card chính thức.

– Hiện tại có hơn 40 vùng khuyến khích phát triển ở Mỹ đủ điều kiện theo chương trình EB-5

Vui lòng liên hệ công ty chúng tôi để được nhận thông tin một số dự án thuộc vùng khuyến khích phát triển (regional center).

4. Chứng minh nguồn gốc tiền đầu tư:

– Bộ Di Trú yêu cầu chứng minh nguồn vốn đầu tư 1 triệu USD hoặc 500,000 USD

– Việc chứng minh có thể dùng bằng nhiều hình thức:

+ Thu nhập cá nhân

+ Thu nhập từ doanh nghiệp

+ Thu nhập từ việc đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản…

+ Cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn vốn trong 5 năm gần nhất: báo cáo thuế, báo cáo thu nhập…

5. Thường trú nhân có điều kiện:

– Visa định cư cấp cho nhà đầu tư và các thành viên gia đình đi theo.

– Con cái phải dưới 21 tuổi tại thời điểm nộp đơn.

– Chương trình EB-5 cấp thường trú nhân có điều kiện 2 năm.

– Trong suốt 2 năm này, người có visa có đủ quyền của một công dân thường trú, bao gồm:

+ Sinh sống và làm việc ở Mỹ

+ Đi Mỹ và về VN bất cứ lúc nào

+ Có thể bảo lãnh người thân sang Mỹ

+ Có thể xin nhập quốc tịch Mỹ

6. Xóa điều kiện sau 2 năm định cư:

– 3 tháng cuối cùng của 2 năm đầu phải nộp đơn xin loại bỏ điều kiện.

– Chứng minh 2 năm qua việc đầu tư vẫn còn tiếp diễn.

– Các điều kiện tạo ra công việc làm cho người bản xứ đã được đáp ứng và sẽ được đáp ứng.

– Trong suốt thời gian chờ đợi điều kiện được loại bỏ, visa được gia hạn thêm 1 năm cho các thành viên để tiếp tục ở, ra và vào Mỹ.

– Sau khi điều kiện được lọai bỏ, Green Card định cư mới được cấp là mãi mãi.

Các đương đơn nên chọn vùng khuyến khích để đầu tư, chọn dự án khả thi và đủ điều kiện trong vùng khuyến khích để đầu tư để được miễn việc tạo ra 10 công việc làm và không cần trực tiếp hàng ngày quản lý doanh nghiệp. Đầu tư vào vùng khuyến khích phát triển dễ dành được chấp nhận vì các dự án trong vùng đã được Chính Phủ duyệt đủ điều kiện.

thẻ xanh mỹ sưu tầm