Định cư Mỹ diện làm việc (Employment-Based immigrant visa)

Định cư Mỹ – Mỗi năm tài chính (1 Tháng Mười – 30 Tháng chín), khoảng 140.000 thị thực nhập cư diện làm việc cho các ứng viên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật di trú Hoa Kỳ. Thị thực định cư làm việc được chia thành 5 loại. Một số cặp vợ chồng và trẻ em có thể đi cùng theo diện này Bước đầu tiên hướng tới Visa nhập cư: Giấy chứng nhận Lao động và Nộp Đơn

Để được xem xét cho một thị thực nhập cư theo một số loại dựa trên việc làm, người sử dụng lao động tiềm năng của người nộp đơn đầu tiên phải có được chấp thuận cấp giấy chứng nhận lao động từ Bộ Lao động. Sau khi nhận được (nếu cần), người sử dụng lao động sau đó nộp đơn mẫu I-140 đến Công Dân và Di Trú (USCIS) theo loại visa phù hợp. (Lưu ý: Người có khả năng đặt biệt trong thể loại Employment First có thể nộp đơn riêng của họ)
Thể Loại

E1 Employment First Preference: Priority Workers – Người lao động ưu tiên

Loại E1 không cần giấy chứng nhận lao động (Labor certification). Có 3 phân loại trong E1

Người có kỷ năng đặt biệt trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, thương mại hoặc thể thao. Phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh tài năng/ thành tựu bời nhà nước hoặc quốc tế. ứng như vậy không cần phải có cung cấp công việc (job offers), miễn là họ được vào Hoa Kỳ để tiếp tục công việc trong các lĩnh vực mà họ có khả năng đặc biệt.

Giáo sư và nhà nghiên cứu nổi bật với ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong giản dạy hoặc nghiên cứu và được công nhận quốc tế
Qquản lý hoặc giám đốc điều hành Đa quốc gia đã được làm việc ít nhất một trong ba năm trước đó bởi các liên kết ở nước ngoài, công ty mẹ, công ty con, hoặc chi nhánh của người sử dụng lao động Mỹ.

E2 Employment Second Preference: Professionals Holding Advanced Degrees and Persons of Exceptional Ability – Chuyên gia có bằng cấp nâng cao và người có kỷ năng nổi bật

Phải có giấy chứng nhận lao động chấp thuận bởi Bộ Lao Động. Phải có cung cấp việc làm (job offer) và người sử dụng lao động phải nộp đơn I-140 cho ứng viên. Có 2 phân loại:

Chuyên gia có bằng cấp nâng cao (ngoài bằng cử nhân), hoặc một bằng cử nhân và ít nhất năm năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp.
Người có khả năng đặc biệt trong các ngành khoa học, nghệ thuật, hoặc kinh doanh. Khả năng đặc biệt có nghĩa là có một mức độ chuyên môn đáng kể trên mức các trường hợp thường gặp trong các ngành khoa học, nghệ thuật, hoặc kinh doanh.

E3 Employment Third Preference: Skilled Workers, Professionals, and Unskilled Workders (Other Workers) – Người lao động có tay nghề, chuyên gia, lao động phổ thông

E3 phải có sự chấp thuận của Form I-140 nộp bởi người sử dụng lao động tương lai. Phải có giấy chứng nhận lao động chập thuận bởi bộ lao động. Có 3 phân loại:

Người lao động có tay nghề là người có công việc yêu cầu tối thiểu 2 năm đào tạo hoặc kinh nghiệm làm việc mà không phải là tạm thời hoặc theo mùa.

Chuyên gia là thành viên của các ngành nghề mà công việc đòi hỏi ít nhất một bằng cử nhân từ một trường đại học hoặc cao đẳng của Mỹ hoặc trình độ tương đương.

Lao động phổ thông là người có khả năng thỏa mãn các vị trí yêu cầu ít hơn hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm mà không phải là tạm thời hoặc theo mùa.

E4 Employment Fourth Preference:Certain Special Immigrants – Một số nhập cư đặc biệt

Đương đơn của E4 phải là Amerasian (con của lính Mỹ), widow(er) góa phụ/người góa vợ, hoặc người nhập cư đặc biệt và có sự chấp thuận FORM I-360. Với sự ngoại lệ của một nhân viên hoặc nhân viên củ của cơ quan Mỹ tại nước ngoài. Không cần giấy chứng nhận lao động cho một số nhập cư đặc biệt

E5 Employment Fifth Preference: Immigrant Investors – Nhập cư diện đầu tư

Một nhà đầu tư nhập cư hoặc nhà doanh nghiệp phải nộp đơn đến bộ di trú và phải được sự chấp thuận trước khi nộp đơn xin thị thực nhập cư tại một đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về thủ tục và yêu cầu cho các nhà đầu tư nhập cư EB-5 Chương trình trên trang web của USCIS. Không cần giấy chứng nhận lao động cho nhập cư diện đầu tư. Để đạt điều kiện là nhập cư diện đầu tư thì phải đầu tư từ $500,000 – $1,000,000 tùy thuộc vào tỷ lệ thất nghiệp của khu vực.

thẻ xanh mỹ sưu tầm