Sắc lệnh mới của Sở di trú Mỹ nhắm vào du học sinh cư trú bất hợp pháp

Sắc lệnh mới của Sở di trú Mỹ nhắm vào du học sinh cư trú bất hợp pháp

Sở di trú Mỹ (USCIS) vừa ban hành sắc lệnh mới với các quy định liên quan đến việc cư trú bất hợp pháp của du học sinh theo diện F, J, M và người phụ thuộc tại Hoa Kỳ. Những thông tin quan trọng du học sinh Mỹ cần biết về sắc lệnh này đều được tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Mục đích của sắc lệnh mới

Sắc lệnh vừa ban hành của USCIS chỉ có một mục đích duy nhất là đảm bảo tính minh bạch và trung thực của toàn bộ quá trình nhập cư của người nước ngoài vào Mỹ, cụ thể là bộ phận du học sinh. Về cơ bản, USCIS yêu cầu cộng đồng du học sinh diện F, J hoặc M sau khi hoàn tất chương trình học tại Mỹ như mục đích ban đầu sẽ phải rời khỏi nước Mỹ hoặc phải chuyển sang diện thị thực hợp pháp khác trước khi thị thực cũ hết hạn. Du học sinh không được phép nán lại Mỹ lâu hơn thời hạn quy định vì sẽ được xem là cư trú bất hợp pháp. Sắc lệnh này sẽ chính thức được áp dụng vào ngày 09/08/2018 sắp tới.

Thời điểm du học sinh bị xem là cư trú bất hợp pháp

Đối với các du học sinh diện F, J, M không thể duy trì tình trạng du học như yêu cầu trước ngày 09/08/2018 thì thời điểm bị xem là cư trú bất hợp pháp sẽ được tính từ:

 • Sau ngày Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (Department of Homeland Security) kiểm tra và xác nhận hồ sơ của du học sinh không đạt yêu cầu của từng loại thị thực nhất định. Ví dụ trường hợp du học sinh nghỉ ngang trước khi tốt nghiệp hoặc vẫn ở lại Mỹ sau khi hoàn tất khóa học sẽ được xem là vi phạm yêu cầu thị thực.
 • Sau ngày tờ khai xuất nhập cảnh I-94 của du học sinh hết hạn
 • Sau ngày Tòa Kháng Án Di Trú (Board of Immigration Appeals) quyết định trục xuất du học sinh về nước

Đối với du học sinh diện F, J, M không thể duy trì tình trạng du học như yêu cầu vào ngày 09/08/2018 và từ đó trở về sau thì thời điểm bị xem là cư trú bất hợp pháp sẽ được tính từ:

 • Sau ngày du học sinh KHÔNG CÒN THAM GIA khóa học được chứng thực; hoặc sau ngày du học sinh THAM GIA chương trình học không được chứng thực
 • Sau ngày du học sinh tốt nghiệp chương trình học của mình.
 • Sau ngày tờ khai xuất nhập cảnh I-94 của du học sinh hết hạn
 • Sau ngày Tòa Kháng Án Di Trú quyết định trục xuất du học sinh về nước

Hình phạt cho du học sinh cư trú bất hợp pháp

Du học sinh nào cư trú bất hợp pháp hơn 180 ngày tại Mỹ có thể sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 3 đến 10 năm. Đối với những bạn cư trú bất hợp pháp ở Mỹ hơn một năm không tính việc ở liên tục hay ngắt quãng sẽ bị cấm nhập vào Mỹ vĩnh viễn.

Cơ hội đóng góp ý kiến cho USCIS

Hiện USCIS đang nhận phản hồi của mọi người về sắc lệnh mới trong vòng 30 ngày từ nay đến hết 06/11/2018 thông qua email publicengagementfeedback@uscis.dhs.gov. Trong email bạn cần nêu rõ các mục sau:

 • Tiêu đề email là sắc lệnh bạn muốn góp ý
 • Nêu rõ phân đoạn trong văn bản bạn muốn góp ý
 • Giải thích lý do cho mọi quan điểm của mình
 • Đính kèm thông tin và các dữ liệu liên quan để củng cố ý kiến của mình.

Tổng kết

Tóm lại, nếu thị thực F, J, M của du học sinh Mỹ không còn hiệu lực thì nên nhanh chóng trở về Việt Nam để tránh các phiền toái về mặt pháp lý. Nếu du học sinh mong muốn chuyển sang diện thị thực khác sau khi thị thực F, J, M hết hạn thì không thể nán lại ở Mỹ để chờ duyệt hồ sơ như trước mà phải quay trở về nước. Nhìn chung thì quy định mới này chỉ muốn hạn chế vấn đề cư trú bất hợp pháp sau khi thị thực hết hạn ở Mỹ nên nếu du học sinh vẫn tuân thủ theo luật di trú của Hoa Kỳ thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Nguồn tham khảo: USCIS