“Ngôi nhà” chung của du học sinh tại Mỹ

Thẻ xanh mỹ – Ngày 1.6, đại diện những hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại một số bang ở Mỹ và cựu du học sinh đang làm việc ở Việt Nam sẽ ra mắt website www.sinhvienusa.org đồng thời công bố kế hoạch thành lập Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Mỹ.

Theo thống kê của Ban Điều phối lâm thời Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Mỹ, có hàng chục nghìn người Việt đã và đang du học tại Mỹ. Đó là chưa kể một số lượng không nhỏ những người đang có kế hoạch du học hoặc nghiên cứu tại nước này.

Vì vậy, hội sẽ trở thành ngôi nhà chung để chia sẻ thông tin, kết nối và tập hợp sức mạnh các nguồn lực, tổ chức những hoạt động hữu ích cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Mỹ.

TheoThanh Niên