Điều kiện du học

Những điều cần biết khi bắt đầu học ở Mỹ

Sau khi bạn quyết định chọn một chuyên ngành để học và đặt chân vào bất kỳ một Community College nào, điều trước tiên bạn phải tìm hiểu là xem luật lệ cũng như cách học ở trường đó thế nào? Chuyên ngành bạn chọn đòi hỏi học những lớp nào? Muốn biết những thông