Những nhận định sai lầm khi xin visa du học Mỹ

Những nhận định sai lầm khi xin visa du học Mỹ

Trong buổi phỏng vấn xin visa du học Mỹ, có những câu trả lời “Chuẩn mực” Thực tế: Không có một câu trả lời nào được coi là chuẩn mực cả! Quan trọng nhất là bạn phải trung thực khi nói về bản thân.

Việc bạn có than nhân ở Hoa Kỳ không đồng nghĩa với việc nghiễm nhiên bạn có hoặc không có đủ điều kiện nhận visa – kể cả khi họ chu cấp cho việc đi du học của bạn.

Số lượng visa có hạn. Thực tế: Không có bất kỳ giới hạn nào về số lượng visa mà các viên chức Lãnh sự cấp- càng nhiều, càng tốt. Sinh viên với kế hoạch và dự định học tập nghiêm túc sẽ có cơ hội học tập tại Hoa Kỳ.

Bạn phải có mức thu nhập nhất định. Thực tế: Không có bất kỳ mức thu nhập “kỳ diệu” nào để giúp bạn lấy được visa.

Bạn có thân nhân tại Hoa Kỳ. Thực tế: Việc bạn có than nhân ở Hoa Kỳ không đồng nghĩa với việc nghiễm nhiên bạn có hoặc không có đủ điều kiện nhận visa – kể cả khi họ chu cấp cho việc đi du học của bạn.

Bạn phải có trình độ tiếng Anh. Thực tế: Bạn không cần thiết phải chứng minh trình độ tiếng Anh của mình nếu như bạn có dự định đi học các khóa Anh ngữ tại Hoa Kỳ. Đối với những đối tượng khác, tiếng Anh là một trong những yếu tố để các viên chức lãnh sự đánh giá khả năng vấp thị thực sinh viên.

Những nhận định sai lầm khi xin visa du học Mỹ

Trong buổi phỏng vấn xin visa, có những câu trả lời “Chuẩn mực”. Thực tế: Không có một câu trả lời nào được coi là chuẩn mực cả! Quan trọng nhất là bạn phải TRUNG THỰC khi nói về bản thân.

Trình độ học vấn: Chỉ có những người giỏi mới nhận được visa. Thực tế: Bạn phải chứng tỏ được cho viên chức Lãnh sự rằng mình là một sinh viên nghiêm túc, biết rõ về trường mình sẽ theo học. Ngoài ra, bạn cũng phải cho họ thấy mình có một kế hoạch học tập rõ ràng và đã tìm hiểu kỹ về ngành và những môn học mình sẽ theo học.

Kế hoạch trong tương lai: Bạn phải mô tả thật chi tiết. Thực tế: Bạn không cần phải chuẩn bị hẳn một bài thuyết trình về những kế hoạch của mình sau khi trở về Việt Nam. Bạn chỉ cần nói một cách chung nhất về những dự định hợp lý và thực tế của bạn.

Bạn phải trở lại Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp. Thực tế: Bạn có thể xin vào chương trình Đào tạo Thực hành Tự chọn (OPT) làm việc trong thời gian tối đa một năm sau khi tốt nghiệp để lấy thêm những kinh nghiệm thực tế cho ngành bạn học (chương trình áp dụng sau mỗi bậc học mà bạn hoàn thành).

Làm việc: Sinh viên Quốc tế không được phép làm việc ở bất kỳ nơi nào, tại bất kỳ thời điểm nào. Thực tế: Bạn có thể làm việc trong thời gian du học tại Hoa Kỳ trong một số trường hợp (ví dụ: làm việc trong trường 20 giờ một tuần trong năm học và 40 giờ ngoài năm học, hoặc làm việc ngoài trường qua các chương trình thực tập của trường)

Qua các trung tâm dịch vụ du học bạn sẽ có nhiều cơ hội nhận được visa hơn. Thực tế: Không bao giờ! Đừng tin bất kỳ người nào nếu họ nói họ có thể giúp bạn lấy được visa. Cũng đừng trả tiền làm giấy tờ giả mạo vì viên chức Lãnh sự được đào tạo kỹ năng phát hiện giấy tờ giả cũng như những lời khai man. Bạn hãy cố gắng trả lời những câu hỏi của viên chức Lãnh sự một cách trung thực nhất.

Kênh Tuyển Sinh