Danh sách các trường cấp học bổng cho học sinh Việt Nam

Danh sách các trường cấp học bổng cho học sinh Việt Nam

Danh sách những trường này sẽ ngày càng tăng lên bởi sự nỗ lực của Cục Đào tạo với nước ngoài, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm khai thác nguồn học bổng, kinh phí hỗ trợ từ các Chính phủ

Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) vừa công bố danh sách các trường, tổ chức có thỏa thuận hợp tác với Cục. Danh sách những trường này sẽ ngày càng tăng lên bởi sự nỗ lực của Cục Đào tạo với nước ngoài, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm khai thác nguồn học bổng, kinh phí hỗ trợ từ các Chính phủ, các trường đại học và các tổ chức nước ngoài để giảm chi cho ngân sách Nhà nước; đồng thời tăng số lượng cán bộ, giảng viên, sinh viên được cử đi đào tạo tại các nước có nền giáo dục phát triển.

Các ứng viên đã trúng tuyển học bổng ngân sách nhà nước hoặc sẽ đăng ký học bổng ngân sách nhà nước trong tương lai, tìm hiểu kỹ thông tin về các trường, tổ chức có thỏa thuận với Cục Đào tạo với nước ngoài theo danh sách dưới đây:

1 Murray State University www.murraystate.edu
2 University of Missouri www.missouri.edu
3 Oklahoma State University www.okstate.edu
4 Texas Tech University www.ttu.edu
5 Michigan State University www.msu.edu
6 Caroll University www.carrollu.edu
7 Indiana University Bloomington www.iub.edu
8 University of Texas at Arlington www.uta.edu
9 North Carolina A&T State University www.ncat.edu
10 University of Nebraska at Lincoln www.unl.edu
11 Loyola University Chicago www.luc.edu
12 University of Arkansas www.uark.edu
13 Portland State University www.pdx.edu
14 New Mexico State University www.nmsu.edu
15 Oakland University www.oakland.edu
16 University of Hawaii at Manoa www.uhm.hawaii.edu
17 American University www.american.edu
18 Mississippi State University www.msstate.edu
19 Auburn University www.auburn.edu
20 University of Mississippi www.olemiss.edu
21 Arizona State University www.asu.edu
22 University of Nebraska at Kearney www.unk.edu
23 University of South Florida www.usf.edu
24 Middle Tennessee State University www.mtsu.edu
25 University of California Riverside www.ucr.edu

Nguồn: Kênh tuyển sinh