Bằng cấp Việt Nam có được công nhận ở Mỹ?

Bạn có thể sử dụng bằng cấp đại học ở Việt Nam để làm nhiều việc tại Mỹ, như tiếp tục học lên cao, xin việc làm, hoặc xin các chứng chỉ nếu biết cách. Gần đây, tôi có đọc được một vài ý kiến nói rằng bằng cấp đại học ở Việt Nam hoàn toàn không có giá trị tại Mỹ. Thật ra, những ý kiến này không đúng 100%.

Bạn có thể sử dụng bằng cấp đại học có được ở Việt Nam để làm nhiều việc tại Mỹ, như tiếp tục học lên cao, xin việc làm, hoặc xin các chứng chỉ nếu bạn biết cách. World Education Services (WES) http://www.wes.org/ có thể giúp bạn điều này.

WES là một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ, mục đích chính của nó là xem xét và đánh giá các bằng cấp và các môn học ở nước ngoài, và cho biết chúng được tương đương với bằng cấp hay môn học gì ở so với hệ thống giáo dục của Mỹ. Kết quả đánh giá của WES được công nhận bởi phần lớn các học viện ở Mỹ và Canada.

Có 3 loại đánh giá mà WES có thể làm cho bạn:

1. Đánh giá từng môn học (Course-by-course evaluation): loại đánh giá này sẽ diễn giải và liệt kê tất cả các môn mà bạn học ở Việt Nam, cho biết sự tương đương với các môn học ở Mỹ (nếu có) theo tín chỉ học kỳ (semester credits) và thang điểm 4.0 (thang điểm của Mỹ). Bạn có thể dùng đánh giá này nộp cho các trường đại học ở Mỹ để tiếp tục học đại học (để được miễn các môn tương đương đã học ở Việt Nam) hoặc xin học lên cao, hoặc dùng để xin các chứng chỉ khác.

2. Đánh giá bằng cấp (Document-by-document evaluation): loại đánh giá này sẽ xác định và diễn giải bằng cấp mà bạn có được ở Việt Nam, và nó có thể tương đương với bằng cấp gì ở Mỹ. Bạn cũng có thể dùng bảng đánh giá này để xin việc. Dĩ nhiên việc có công nhận bằng cấp và khả năng của bạn hay không còn tùy thuộc vào công ty thuê mướn bạn.

3. Đánh giá để đăng ký thi CPA (Certified Public Accounting): nếu bạn học kế toán (accounting) ở Việt Nam và muốn thi CPA ở Mỹ, bạn có thể xin bản đánh giá này. Bản đánh giá này sẽ đánh giá các môn học về kế toán và kinh doanh (business) mà bạn học ở Việt Nam xem có đủ tiêu chuẩn để đăng ký thi CPA hay không. Nếu bạn muốn thi CMA (Certified Management Accounting), thì bạn chỉ cần document-by-document evaluation là đủ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng bảng đánh giá này.

Để biết thêm chi tiết những giấy tờ gì bạn phải nộp cho WES và lệ phí, bạn có thể lên website wes.org để đọc. Thường thì bạn phải nộp cho WES bản sao tất cả các văn bằng của bạn và lệ phí. Sau đó, bạn phải yêu cầu trường đại học mà bạn học ở Việt Nam gởi bảng điểm của bạn trực tiếp đến WES (official transcripts).

thẻ xanh mỹ (theo Tuổi trẻ)