Các trường phổ thông trung học ở Hoa Kỳ

Có 2 loại trường THPT ở Hoa Kỳ: công lập và tư thục.

Hầu hết các trường tư thục mà học sinh quốc tế theo học là các trường nội trú.

Các học sinh muốn theo học tại một trường tư cần có điểm thi đầu vào dành cho học sinh trung học (SSAT: http://ww.ssat.org), một bài kiểm tra năng khiếu dạng trắc nghiệm dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 11, và điểm TOEFL.

Hỗ trợ tài chính ở trường trung học hay trường dự bị đại học (prep school) được gọi là trợ cấp tài chính theo nhu cầu (need-based).

Để được hỗ trợ tài chính, học sinh cần được nhận vào trường và có thể chứng nhận nhu cầu về tài chính của mình. Các học sinh yêu cầu hỗ trợ tài chính cần hoàn thành bản kê khai tài chính của bố mẹ (Parents Financial Statement) của School and Student Service for Financial Aid (SSS) – dịch vụ trường và học sinh chịu trách nhiệm về tài chính.

Để biết thêm chi tiết, mời bạn vào website của Hiệp hội các trường tư thục quốc gia (National Association of Independent Schools) http://www.nais.org/

Để biết thêm thông tin về trường nội trú (tư thục) ở Hoa Kỳ, mời bạn vào website của Hiệp hội các trường nội trú: http://boardingschools.com/

Hầu hết các sinh viên quốc tế theo học trường công lập là nhờ hỗ trợ của các chương trình trao đổi học sinh quốc tế. Bộ ngoại giao Hoa Kỳ có đăng tải thông tin về học sinh/ sinh viên quốc tế (F-1) tại các trường công lập ở website:

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1269.html

thẻ xanh mỹ sưu tầm

Rate this post
Bạn thích bài viết này ? Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin