Điều kiện học Thạc sỹ ở Mỹ

Một khóa học sau đại học tại Mỹ mang đến cho bạn cơ hội tốt nhất để theo đuổi chuyên ngành yêu thích của riêng bạn. Bạn sẽ cần phải làm việc chăm chỉ và chứng minh sự độc lập trí tuệ nhưng chắc chắn rằng các bằng cấp và kinh nghiệm của bạn đạt được sẽ rất có giá trị.

Các khóa học có thể kéo dài từ 1 đến 4 năm, và bạn có thể chọn hàng ngàn cơ hội trong các lĩnh vực: nghệ thuật, khoa học, khoa học xã hội và nhân văn. Hệ thống giáo dục đại học ở Mỹ rất rộng lớn và có thể tiếp cận một cách linh hoạt. Bạn có thể tự do lựa chọn chính xác ngành học mà mình muốn.

Điều kiện nhập học khóa thạc sỹ ở Mỹ

Để bắt đầu một khóa học sau đại học tại Mỹ, bạn sẽ cần phải có một bằng đại học từ Mỹ hoặc ở nước ngoài. Đây là nền tảng mà từ đó bạn sẽ có thể học một chứng chỉ sau đại học, văn bằng sau đại học hoặc bằng thạc sĩ và sau đó là bằng tiến sĩ.

Yêu cầu đầu vào của các khóa học thông thường quy định như sau:

Khóa học Yêu cầu Điều kiện nhập học
Dự bị Thạc sỹ

(Pre-Master’s)

– Bạn có thể phải tham gia khóa học Dự bị Thạc sỹ nếu bằng cấp hoặc khả năng tiếng Anh của bạn chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu nhập học của chương trình Thạc sỹ.

– Các khóa học thường kéo dài từ một học kỳ đến một năm học với nội dung bao gồm những môn học chuyên ngành, môn học về kỹ năng học tập, văn hóa và ngôn ngữ.

– Đánh giá kết quả học tập bằng các bài kiểm tra hết môn và có thể bao gồm các bài thi.

– Bằng đại học

– Điểm IELTS tối thiểu 6.0

Chứng chỉ hoặc bằng sau đại học (PG Cert/Dip) –  Khóa học thường kéo dài một năm học theo hình thức lên lớp, không bao gồm phần viết luận văn và nghiên cứu.

– Các bằng cấp này được xem là bằng cấp chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan như giáo dục hoặc quản lý, tạo ra một sự khởi đầu tuyệt vời cho bạn.

– Đánh giá kết quả học tập bằng các bài kiểm tra hết môn và/hoặc các bài thi cuối khóa.

– Bằng đại học

– Điểm IELTS tối thiểu 6.5

– Hoặc Bằng Dự bị Thạc sỹ.

Thạc sỹ chuyên ngành (MA, MSc, LLM, Med,…) – Chương trình Thạc sỹ chuyên ngành thường kéo dài trong một năm (12 tháng). Học thạc sĩ chuyên ngành là để ra đi làm. Bạn sẽ lên lớp học để hoàn tất một số học phần (học tại lớp, dự seminar, viết tiểu luận và thi) và viết luận văn.

-Đánh giá kết quả học tập bằng các bài kiểm tra hết môn và/hoặc các bài thi cuối khóa và luận văn.

– Bằng đại học

– Điểm IELTS tối thiểu 6.0

– Hoặc Bằng Dự bị Thạc sỹ.

Thạc sỹ nghiên cứu (MA, MSc by research, Mres, MPhil) – Chương trình kéo dài từ hai đến ba năm. Những người học thạc sĩ nghiên cứu là để học tiếp lên Tiến sĩ.

– Bạn sẽ không phải lên lớp mà dành tất cả thời gian cho công tác nghiên cứu và làm việc dưới sự hướng dẫn của một giáo sư.

– Kết quả cuối cùng được đánh giá dựa trên chất lượng bài luận văn khoảng 30.000 – 40.000 từ.

– Bằng đại học với chuyên ngành phù hợp.

– Điểm IELTS tối thiểu 6.5

– Đề cương nghiên cứu.

Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) – Chương trình thường kéo dài trong 1.5-2 năm

– Đây là chương trình giảng dạy chuyên về lĩnh vực kinh doanh nhằm giúp bạn có được một bước thăng tiến thực sự trong công tác quản lý.

– Đánh giá kết quả học tập bằng các bài kiểm tra hết môn, bài thi và/hoặc luận văn.

– Bằng đại học

– Điểm IELTS tối thiểu 6.5

– Nhiều trường yêu cầu 2-3 năm kinh nghiệm. Một số trường còn yêu cầu điểm GMAT, kinh nghiệm quản lý.

Tiến sỹ (PhD, DPhil) -Chương trình kéo dài tối thiểu 4 năm.

-Suốt thời gian học bạn sẽ phải làm công tác nghiên cứu về một đề tài nào đó dưới sự hướng dẫn của một giáo sư. Năm cuối chương trình bạn sẽ được yêu cầu nộp một bài luận văn khoảng 70.000-100.000 từ.

– Kết quả cuối cùng được đánh giá dựa trên chất lượng bài luận

– Bằng Thạc sỹ với chuyên ngành phù hợp.

-Điểm IELTS tối thiểu 6.5-7.5

Chí phí

Bạn cần có số tiền khá lớn để theo học các khoá học sau đại học tại Hoa Kỳ. Học phí của các khoá học có thể chênh lệch đáng kể giữa các trường và số liệu dưới đây sẽ chỉ ra con số xấp xỉ mà bạn cần phải nộp:

20.000 – 60.000 USD/năm

Thạc sĩ quản trị kinh doanh :25.000 – 65.000 USD/năm