Thông tin hữu ích về khóa thạc sỹ tại Hoa Kỳ

Hầu hết các khóa thạc sĩ và Thạc sĩ ở Mỹ kéo dài 1.5- 2 năm. Trong khi bạn ở đây, bạn sẽ được sống trong môi trường tiếng Anh, ngôn ngữ quan trọng nhất dùng trong kinh doanh trên thế giới. Thêm vào đó, bạn cũng sẽ là một phần của một cộng đồng quốc tế – bạn có thể tìm được các sinh viên đến từ 50 quốc gia khác nhau trong cùng một trường.

Bằng Thạc sỹ, PhD hoặc MBA từ trường đại học Hoa Kỳ sẽ chứng tỏ với các nhà tuyển dụng rằng bạn có khả năng suy nghĩ độc lập và tính kỷ luật. Họ sẽ biết rằng bạn có thể tự thực hiện và phân tích nghiên cứu của mình và sẽ có thể đóng góp thực sự cho công ty hoặc tổ chức của họ.

Các khóa học sau đại học phù hợp với nhu cầu của bạn

Số lượng phong phú các khóa học sau đại học tại Hoa Kỳ sẽ cho bạn thoải mái lựa chọn. Bạn có thể học khoá Thạc sỹ, hoặc bắt đầu bằng khóa MRes (thạc sĩ về nghiên cứu), sau đó có thể học tiếp lên khoá PhD (tiến sĩ). Bạn có toàn quyền lựa chọn.

Thời gian của khóa học sau đại học tại Mỹ

Khóa học sau đại học toàn thời gian tại Hoa Kỳ kéo dài từ 1.5, 2 cho đến 4 năm, tùy vào khóa học bạn chọn:

• Những khóa học hai năm: khoá thạc sĩ
• Những khóa học ba đến bốn năm: Tiến sĩ, Tiến sĩ theo hình thức mới.

Các khóa học sau đại học tại Hoa Kỳ

• Khóa học dự bị thạc sĩ
Khóa học dự bị thạc sĩ có thể kéo dài từ một học kỳ cho đến một năm học và bao gồm việc học lý thuyết, giới thiệu về văn hóa và dạy ngoại ngữ. Bạn có thể cần phải học khóa học dự bị thạc sĩ nếu như bằng cấp của bạn hoặc kỹ năng tiếng Anh của bạn chưa đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu cho bằng thạc sĩ. Nhiều khóa học sẽ bảo đảm bạn có thể tiếp tục học thạc sĩ tại một trường đại học nhất định.

• Khoá thạc sĩ lên lớp (MA, MSc, LLM, Med, v.v…)

Các khóa học thạc sĩ dựa trên giảng dạy trên lớp thường kéo dài 1.5-2 năm và bao gồm hai phần. Bạn sẽ phải hoàn thành một số môn học (tham gia các bài giảng và buổi thảo luận, viết luận và làm bài thi) và tự nghiên cứu để làm luận văn.

• Thạc sĩ nghiên cứu (MRes, MPhil)

Đối với khóa học thạc sĩ nghiên cứu, bạn thường không lên lớp nghe giảng; thay vào đó bạn sẽ dành cả năm để nghiên cứu. Điểm tổng kết cuối cùng của bạn sẽ được quyết định bởi chất lượng của luận văn.

• Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)

MBA là một khóa học thạc sĩ kinh doanh dựa trên giảng dạy chuyên sâu, và sẽ thực sự cho bạn cơ hội phát triển trên cấp độ quản lý. Đó là bằng sau đại học được biết tới nhiều nhất và được ưa chuộng nhất.

• Tiến sĩ (PhD)

PhD, còn được gọi là tiến sĩ, kéo dài 4 năm, trong thời gian đó bạn sẽ làm một đề tài nghiên cứu. Trong năm cuối, bạn sẽ phải nộp một bài luận văn khoảng 100.000 từ.

Khóa tiến sĩ đào tạo theo hình thức mới bao gồm một số nội dung được giảng dạy cũng như đề tài nghiên cứu và sẽ cho bạn cơ hội thực hiện nghiên cứu liên ngành.

thẻ xanh mỹ sưu tầm