Tag Archives: bảo lãnh cha mẹ định cư mỹ

Điều kiện bảo lãnh cha mẹ định cư ở mỹ

Điều kiện bảo lãnh cha mẹ định cư ở mỹ

Luật di trú của Hoa Kỳ cho phép một công dân Hoa Kỳ hay một thường trú nhân Hoa Kỳ trên 21 tuổi đứng ra làm đơn bảo lãnh cho thân nhân của mình.Công dân Hoa Kỳ có thể làm đơn bảo lãnh cho vợ chồng, con cái, cha mẹ và anh chị em. Vợ