Tag Archives: Cao Đẳng Cộng Đồng Houston

Trường Cao đẳng cộng đồng Houston

Trường Cao đẳng cộng đồng Houston

Trường Cao đẳng cộng đồng Houston được thành lập vào năm 1976. Khuôn viên của trường tọa lạc qua khắp vùng Houston rộng lớn của bang Texas để đáp ứng nhu cầu khá lớn của học sinh bản xứ và quốc tế. Cao đẳng cộng đồng Houston được công nhận bởi Hiệp hội các trường