Tag Archives: chợ việt trên đất Mỹ

Địa điểm mua sắm tại Massachusetts

Địa điểm mua sắm tại Massachusetts

Khi sang du học ở Mỹ, bạn không những phải làm quen với vô vàn cái mới như môi trường sống, khí hậu, giao thông. Một trong số những điều cần biết đó là việc mua sắm tại nước Mỹ. Dưới đây chúng tôi xin gửi tới các bạn danh mục và kinh nghiệm đi