Tag Archives: đại học danh tiếng

Cơ hội nhận học bổng du học Mỹ từ 4 trường đại học danh tiếng

Cơ hội nhận học bổng du học Mỹ từ 4 trường đại học danh tiếng

Trung tâm INTO là một phần của 4 trường đại học danh tiếng tại Mỹ, bao gồm: Oregon State, South Florida, Colorado State, Marshall và 10 trường tại Vương quốc Anh. Trung tâm chịu trách nhiệm đào tạo khóa Anh ngữ, chương trình năm thứ nhất đại học, dự bị đại học và dự bị

McNees

Đại học McNees (Thành viên của Đại học Louisiana)

Đại học McNeese là trường ĐH công lập được đánh giá chất lượng đào tạo ngang tầm với các trường Đại học danh tiếng như: Purdue University, University of Central Oklahoma, University of Texas, Indiana University, Iowa State University, … – Trường tọa lạc Lake Charles – phía Tây Nam của Louisiana, cách New Orleans