Tag Archives: đầu tư vào giáo dục hạ tầng

GS Michael Dukakis: Phải đầu tư vào giáo dục, hạ tầng

GS Michael Dukakis: Phải đầu tư vào giáo dục, hạ tầng

Theo GS Michael Dukakis, muốn phát triển kinh tế – xã hội đất nước, cần trọng tâm đầu tư vào giáo dục và cơ sở hạ tầng. Tại Lễ công bố Bảng xếp hạng Fast500-500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2012, Giáo sư Michael Dukakis – cựu ứng viên Tổng thống