Tag Archives: Dạy và học tiếng Việt chính quy ở Hoa Kỳ

Dạy và học tiếng Việt chính quy ở Hoa Kỳ

Chương trình giảng dạy tiếng Việt chính quy từ bậc tiểu học đến hết lớp 12 sắp được triển khai ở California, Hoa Kỳ. Đầu tháng 4-2013 vừa qua, bà Kelly McAmis, Giám đốc học trình thuộc Hội đồng Giáo dục Học khu Garden Grove (bang California, Hoa Kỳ) trong phiên họp thường lệ đã