Tag Archives: định cư diện đoàn tụ gia đình

Định cư Mỹ diện đoàn tụ gia đình

Việc xum họp gia đình vẫn là một trong những nền tảng chính của hệ thống nhập cư hợp pháp của Hoa Kỳ Gia đình người nhập cư được phân thành hai loại chính: Người thân của công dân Hoa Kỳ được coi là “người nhập cư đặc biệt” và không phải chịu hạn chế