Tag Archives: Hệ thống giáo dục đại học ở Mỹ

Hệ thống giáo dục đại học ở Mỹ

Dưới đây là bài viết của giáo sư, tiến sỹ Vũ Quốc Phóng (ĐH Ohio, Mỹ) phân tích 2 loại hình đào tạo đại học lợi nhuận, phi lợi nhuận và xu hướng phát triển của nó tại Mỹ, đồng thời, soi chiếu với thực tiễn của Việt Nam. 7% trường đại học Mỹ vì