Tag Archives: học Đại học Harvard

Kinh nghiệm vào ĐH Harvard

Để lọt vào số 6% hồ sơ hằng năm được chấp nhận ở ĐH Harvard, Mỹ, bạn phải có kết quả học tập trung học thật tốt, thể hiện được sự khác biệt của bản thân qua bài luận… “Nếu tôi thi chứng chỉ xét đầu vào ĐH của Mỹ – SAT đạt 2.300 (tối