Tag Archives: lương tối thiểu ở mỹ

Chật vật với cuộc sống dựa vào lương tối thiểu ở Mỹ

Crystal Dupont biết rõ phải cố gắng như thế nào để có thể bươn trải với những đồng lương ít ỏi tương đương với mức lương tối thiểu được qui định bởi chính phủ Mỹ. Dupont không có thẻ bảo hiểm y tế và do đó đã không đến gặp bác sĩ khám bệnh trong