Tag Archives: nghề nail

Luật lao động Hoa Kỳ và vấn đề lương bổng của thợ Nail

Luật lao động Hoa Kỳ và vấn đề lương bổng của thợ Nail

Từ trước đến nay, người Việt làm thợ Nail ở Mỹ vẫn thường lãnh lương qua phương thức ăn chia với chủ tiệm dựa trên tổng số tiền thâu được từ khách hàng, và chủ tiệm cấp mẫu 1099-MISC để người thợ tự khai thuế hàng năm. Bằng vào cách này, người thợ được chủ