Tag Archives: Người Việt ở Mỹ & Starbucks

Starbucks ở Mỹ gần như là nơi duy nhất uống cà phê với không gian rộng, có bài trí và có truy cập internet

Người Việt ở Mỹ & Starbucks

Starbucks trở thành đề tài tranh luận nảy lửa trên các diễn đàn người Việt trong nước trước việc thương hiệu này có “visa” vào Việt Nam. Nhưng ngay cả với người Việt ở Mỹ, cà phê Starbucks cũng là câu chuyện của sự đối lập giữa ngợi ca và ghét bỏ. Tôi nhận ra