Tag Archives: Sinh viên nước ngoài

Sinh viên nước ngoài có thể góp phần vào những sáng kiến ở Mỹ

Sinh viên nước ngoài có thể góp phần vào những sáng kiến ở Mỹ

Nghiên cứu sinh người nước ngoài có bằng tiến sĩ tại Mỹ có thể giúp khôi phục sự cải tiến đổi mới và tăng trưởng kinh tế. Thông tín viên VOA Joe De Capua tường thuật về một cuộc nghiên cứu mới nói rằng Mỹ nên tạo điều kiện dễ dàng hơn để những những