Tag Archives: sinh viên Việt Nam làm thêm ở Mỹ

Làm thêm cho sinh viên Việt Nam ở Mỹ

Làm thêm cho sinh viên Việt Nam ở Mỹ

Sinh viên đi Mỹ làm thêm Giỏi tiếng Anh, vượt qua những thử thách các kỳ tuyển chọn của các công ty tư vấn, nhà tuyển dụng, sinh viên sẽ được chọn đi làm hè ở Mỹ. Nếu thể lực tốt, thích nghi với cuộc sống, công việc, sinh viên có thể thu được vài