Tag Archives: sinh viên Việt Nam tại Hoa kỳ

Sinh viên Việt Nam theo học tại các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ

16.098 sinh viên Việt Nam theo học tại các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ

Ngày 11/11/2013 – Báo cáo Trao đổi Giáo dục Quốc tế Open Doors 2013 công bố ngày hôm nay cho thấy số lượng sinh viên quốc tế tại các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ đã tăng 7% đạt mức cao kỷ lục là 819.644 sinh viên trong năm học 2012-13, trong khi