Tag Archives: tin tức du học

Giáo dục là đầu tư

John Vũ là Giáo sư kiêm nhiệm tại Viện nghiên cứu phần mềm của Đại học Carnegie Mellon, và là Nghiên cứu viên kĩ thuật và Kĩ sư trưởng Công nghệ Thông tin tại Boeing, hỗ trợ cho việc phát triển máy bay thương mại và các đối tác toàn cầu. Trong 15 năm làm