Tag Archives: visa F-1

Quy định về làm thêm khi du học tại 7 nền giáo dục hàng đầu thế giới

Quy định về làm thêm khi du học tại 7 nền giáo dục hàng đầu thế giới

Dưới đây là những quy định về làm thêm khi du học tại 7 nền giáo dục hàng đầu thế giới, bao gồm: Mỹ, Anh, Canada, Úc, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Mỹ Tại Mỹ, nếu bạn được cấp visa F-1, một dạng visa dành cho sinh viên quốc tế theo học toàn thời gian