Những vấn đề cần chú ý khi có thẻ xanh Mỹ

passport USA

Đối với những nhà đầu tư định cư Mỹ, sau khi đã nhận được thẻ xanh có điều kiện, thông thường rất dễ quên một vấn đề rất nhỏ, đó là “nơi định cư”.

Thẻ xanh của Mỹ được chia làm hai loại, một loại là thẻ xanh có điều kiện, một loại là thẻ xanh chính thức, thẻ này còn có cách gọi khác là thẻ xanh lâu dài nghĩa là có quyền cư trú lâu dài tại Mỹ.

passport USA

Thẻ xanh có điều kiện là thẻ xanh có thời hạn 2 năm. Thời gian chờ đợi để hủy bỏ điều kiện của thẻ xanh và nhận được thẻ xanh chính thức là 2 năm. Trong khoảng thời gian 2 năm này, những người đang giữ thẻ xanh có điều kiện phải hết sức chú ý xem liệu bản thân mình có đáp ứng đủ “điều kiện” được yêu cầu hay không, nếu không thì thẻ xanh có điều kiện rất có khả năng sẽ bị hủy bỏ.

Theo quy định của Luật di trú Mỹ, sau khi người nước ngoài nhận được thẻ xanh chính thức và có quyền cư trú lâu dài tại Mỹ sẽ không bị hạn chế về “nơi định cư”, nghĩa là Chính phủ Mỹ không quy định nơi cư trú và thời gian cư trú của người tới định cư tại Mỹ. Nhưng đối với những người có thẻ xanh và chưa trở thành công dân chính thức thì có yêu cầu cụ thể, chủ yếu phải chú ý tới mấy vấn đề sau để tránh tình trạng bị hủy mất quyền cư trú lâu dài của bản thân:

1. Mỗi một năm phải trở về Mỹ ít nhất là 6 tháng một lần và vẫn duy trì mối liên quan cần thiết với Mỹ. Ví dụ như việc nộp thuế bình thường hàng năm, mở tài khoản ngân hàng, các khoản chi tiêu sinh hoạt khác tại Mỹ,…cũng có nghĩa là phải có chứng minh để cho thấy rằng người có thẻ xanh vẫn có liên quan tới nước Mỹ, vẫn có chứng minh là có cư trú tại Mỹ, với những trường hợp như vậy, Cục di trú Mỹ thường sẽ không hủy bỏ thẻ xanh của người đó.

2. Nếu trong trường hợp đặc biệt, người có thẻ xanh không thể trở về Mỹ trong vòng 1 năm, cũng có nghĩa là sẽ rời nước Mỹ từ một năm trở lên thì phải đăng ký trước với Sở di trú tại địa phương nếu không thì sẽ có nguy cơ bị Cục di trú Mỹ hủy bỏ thẻ xanh.

Bạn có thể lựa chọn việc nắm giữ thẻ xanh lâu dài mà không có tư cách công dân hoặc nếu bạn muốn trở thành công dân chính thức của Mỹ thì phải chú ý tới yêu cầu của Chính phủ Mỹ đối với thời hạn cư trú, nghĩa là bạn phải cư trú tại Mỹ ít nhất là một nửa thời gian trong vòng 5 năm trước khi chuyển đổi sang tư cách công dân, như vậy mới đủ tư cách để đăng ký tham gia cuộc thi công dân Mỹ.