Đơn kiến nghị i-526 và i-829 cùng với sự phát triển chưa từng có của chương trình eb-5 ở Fiscal năm 2014

Đơn kiến nghị i-526 và i-829 cùng với sự phát triển chưa từng có của chương trình eb-5 ở Fiscal năm 2014

Ngày 21 tháng 11, Sở Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (gọi tắt là USCIS) đã công bố cập nhật việc nhận, phê duyệt , từ chối và cấp phát dữ liệu liên quan đến số lượng đơn kiến nghị I-526 (đơn nhập cư doanh nhân người nước ngoài) và đơn kiến nghị I-829 (đơn di cư của doanh nhân người nước ngoài) . Nhìn vào các số liệu trên hình vẽ cho thấy trong năm tài chính 2014 có một sự phát triển khác thường của chương trình EB-5 ở Fiscal.

Số liệu được cho là nổi bật của I-526 trong năm tài chính 2014

  • Tổng cộng có 12,453 đơn được cấp phát tại USCIS, chiếm 10/1 tương đương với hơn 6,2 triệu đô la được đầu tư trực tiếp ở Mỹ.
  • Trong năm tài chính 2014, tổng số lượng tiếp nhận đơn kiến nghị I-526 là 10,928. Tăng lên đến 72,2% so với năm tài chính 2013 (chỉ chiếm 6,346). Đây là sự tăng trưởng lớn nhất trong những năm qua, kể từ năm 2010 đến năm 2011.
  • Trong năm tài chính 2014, tổng số lượng đơn kiến nghị I-526 được phê duyệt là 5,115 chiếm 80,2%. Điều này là khá phù hợp với tốc độ phê duyệt trung bình của I-526 giữa những năm 2008 đến năm 2014 (chiếm 81,14%).
  • Trong năm tài chính 2014, tổng cộng đã có 1,266 đơn kiến nghị I-526 bị bác bỏ.
Đơn kiến nghị i-526 và i-829 cùng với sự phát triển chưa từng có của chương trình eb-5 ở Fiscal năm 2014

Xem biểu đồ thống kê hoàn chỉnh của I-526 về tốc độ tăng trưởng và phê duyệt tài chính từ năm 1992 đến năm 2014

Dữ liệu được cho là nổi bật của I-829 trong năm tài chính 2014:

  • Tổng lượng tiếp nhận đơn kiến nghị I-829 trong năm tài chính 2014 là 2,516 đơn. Tăng lên đến 106,7% so với năm tài chính 2013 (chỉ chiếm 1,217). Đây là sự tăng trưởng lớn nhất trong những năm qua, kể từ năm 2010 đến năm 2011.
  • Tổng cộng có 1,603 đơn kiến nghị I-829 được phê duyệt trong năm tài chính 2014, với tốc độ phê duyệt lên đến 90,2%. Đây là điều khá phù hợp với tốc độ phê duyệt trung binh của I-829 từ giữa những năm 2008 đến năm 2014 (chiếm 90,8%).
  • Tổng cộng có 178 đơn kiến nghị I-829 bị bác bỏ trong năm tài chính 2014.
Đơn kiến nghị i-526 và i-829 cùng với sự phát triển chưa từng có của chương trình eb-5 ở Fiscal năm 2014

Xem biểu đồ thống kê hoàn chỉnh của I-829 về tốc độ tăng trưởng và phê duyệt tài chính từ năm 1992 đến năm 2014

Theo: Đầu tư eb5 – iiusa

Rate this post
Bạn thích bài viết này ? Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin