Thị thực đến Hoa Kỳ

Thị thực là gì?

Thị thực là một xác nhận cho phép một người nước ngoài đến và xin phép vào Hoa Kỳ lưu trú. Thị thực không phải sự bảo đảm chắc chắn việc được phép vào Hoa Kỳ. Một Viên chức di trú thuộc Cơ quan Thực thi Luật nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ của Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (DHS) tại cửa khẩu nhập cảnh sẽ quyết định việc một người mang thị thực có thể được hay không được vào Hoa Kỳ với tình trạng và thời gian lưu trú cụ thể.

Tùy vào mục đính của chuyến đi mà người đến Hoa Kỳ sẽ cần loại thị thực nào.

Có những loại thị thực nào?

Luật Di TrúNhập Tịch Hoa Kỳ dựa vào mục đích của chuyến đi đến Hoa Kỳ của đương đơn sẽ xác định loại thị thực cần xin. Có hai loại thị thực chính đến Hoa Kỳ: thị thực di dân và thị thực không di dân.

  • Bộ phận Thị thực Di dân giải quyết đơn xin thị thực của những cá nhân muốn đến Hoa Kỳ định cư bao gồm thành viên trực hệ hoặc thành viên gia đình của Công dân Hoa Kỳ hay Thường trú nhân Hoa Kỳ, hôn phu (thê) của Công dân Hoa Kỳ, người nước ngoài đến định cư để làm việc, và Trẻ Lai. Đơn xin thị thực được giải quyết theo hẹn.
  • Bộ phận Thị thực Không Di dân giải quyết đơn xin thị thực của đương đơn người Việt Nam và các nước khác muốn đến Hoa Kỳ lưu trú tạm thời với mục đích công tác, du lịch, học tập và làm việc. Đơn xin thị thực được giải quyết theo hẹn.

Ai cần thị thực?

Nói chung, tất cả các công dân nước ngoài đến Hoa Kỳ đều cần có hoặc thị thực không di dân để lưu trú tạm thời hoặc thị thực di dân để định cư, ngoại trừ những cá nhân đủ điều kiện để đến Hoa Kỳ theo Chương trình Miễn trừ Thị thực

Lưu ý: Việt Nam hiện thời không tham gia vào Chương trình Miễn trừ Thị thực

Cảnh báo về hành vi gian lận

Việc cố tình gian lận hay cung cấp thông tin không đúng sự thật trên đơn bảo lãnh, đơn xin thị thực hay khai man với viên chức Lãnh sự có thể dẫn đến việc huỷ bỏ hồ sơ bảo lãnh và/hoặc đương đơn vĩnh viễn không hội đủ tiêu chuẩn để đến Hoa Kỳ du lịch, công tác, làm việc hay định cư. Lãnh sự quán Hoa Kỳ không công nhận cũng như không có “quan hệ đặc biệt” với bất kỳ cá nhân hay cơ quan nào cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp trong quá trình xin thị thực. Không một ai có thể đảm bảo việc cấp thị thực cho một đương đơn. Việc xét điều kiện được cấp thị thực của một đương đơn chỉ được xác định tại thời điểm phỏng vấn xin thị thực. Tất cả mẫu đơn của chính phủ Hoa Kỳ là miễn phí.

Lưu ý: nhiều đương đơn xin thị thực đã bị tổn thất tiền bạc hay bị cấm vào Hoa Kỳ vĩnh viễn vì đã cung cấp thông tin không chính xác hay dùng những đơn xin thị thực với thông tin giả mạo được các dịch vụ tư vấn về thị thực cung cấp.

Báo cáo về hành vi gian lận

Lãnh Sự Quán xử lý những thông tin tố cáo về các hành vi gian lận hay giả mạo trong quá trình xin thị thực rất nghiêm túc. Thông tin quí vị cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và chỉ có những Viên chức Lãnh sự và Viên chức Chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc trên hồ sơ xin thị thực đó xem xét thông tin. Chúng tôi mong đợi sự trung thực và chính xác trong thông tin quí vị cung cấp. Nếu quí vị có thông tin cụ thể về trường hợp gian lận hay giả mạo, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Lưu ý về an ninh

Xin lưu ý các thiết bị điện tử (điện thoại di động, máy phát thanh, máy thu âm, máy vi tính, sổ tay điện tử, máy quay phim, máy nghe nhạc v.v.) sẽ được giữ tại bộ phận An ninh khi quí vị vào toà nhà Lãnh sự. Các thiết bị điện tử sẽ được trả lại sau khi quí vị hoàn tất liên hệ công việc với Lãnh sự.

Những đường link hữu dụng khác

Trang chủ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ: http://www.state.gov

An toàn và An ninh về biên giới Hoa Kỳ (biometrics)   http://travel.state.gov/visa/immigrants/info/info_1336.html

Thi thực, Hộ chiếu bị mất hoặc đánh cắp, và đơn I-94 http://travel.state.gov/visa/temp/info/info_2009.html

Những trang web của các tổ chức Chính phủ khác:

Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (DHS): http://www.dhs.gov
DHS-CBP: http://cbp.gov/
USA.gov: http://firstgov.gov