Định cư diện doanh nhân EB-5

dinh-cu-dien-doanh-nhan-EB-5

1. Giới thiệu về loại hình đầu tư định cư diện doanh nhân EB-5

  • Loại hình Visa đầu tư định cư EB-5 được Quốc hội Mỹ sáng lập và ban hành vào năm 1990 để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Mỹ và tạo việc làm cho người dân Mỹ.
  • Hàng năm có khoảng 10,000 visa EB-5 được cấp, trong đó bao gồm 5000 visa EB-5 được dành riêng cho loại hình đầu tư vào khu vực tập trung ngành nghề.
  • Yêu cầu nhà đầu tư thành lập một công ty mới với số vốn là 500,000 USD hoặc là 1,000,000 USD.
  • Phải tạo ra ít nhất là 10 cơ hội làm việc toàn thời gian cho công dân Mỹ, không bao gồm bản thân nhà đầu tư, các thành viên trong gia đình và nhân viên làm việc tạm thời.
  • Nhà đầu tư phải trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc quản lý công ty.

2. Đặc điểm của loại hình định cư diện doanh nhân EB-5

dinh-cu-dien-doanh-nhan-EB-5

dinh-cu-dien-doanh-nhan-EB-5

– Người đăng ký phải đủ 21 tuổi trở lên;
– Không yêu cầu về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc hoặc kinh nghiệm kinh doanh ;
– Đầu tư 1 triệu USD vào việc kinh doanh hoặc 500,000 USD vào khu vực đầu tư mà Cục di trú Mỹ đã thiết lập;
– Phải thành lập doanh nghiệp hoặc đầu tư kinh doanh;
– Việc đầu tư có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra 10 cơ hội việc làm cho công dân Mỹ;
– Chứng minh được khoản tiền đầu tư có nguồn gốc chính đáng, hợp pháp như:
+ Tiền thu nhập cá nhân;
+ Tiền thu nhập doanh nghiệp;
+ Tiền thu nhập từ việc buôn bán kinh doanh, v.v;
+ Tiền thừa kế, cho tặng, v.v.;
+ Tiền thu nhập từ việc đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, v.v.
+ Báo cáo thuế thu nhập trong vòng 5 năm về trước của người đăng ký.
– Vợ hoặc chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa kết hôn của người đứng đơn đăng ký cũng được nhận điều kiện di trú.

3. Các loại hình đầu tư

a. Đầu tư vào khu vực bình thường

– Số vốn đầu tư là 1,000,000 USD;
– Trực tiếp tạo ra 10 cơ hội việc làm chính thức, làm việc toàn thời gian, trong đó không bao gồm cơ hội làm việc cho bản thân nhà đầu tư, các thành viên trong gia đình và nhân viên làm việc tạm thời;
– Nhà đầu tư phải trực tiếp tham gia vào việc quản lý công ty.

b. Đầu tư vào khu vực thất nghiệp cao hay còn gọi là khu vực tập trung ngành nghề _ Targeted Employment Areas (TEA)

– Khu vực tập trung ngành nghề là chỉ khu vực ngoại ô với số lượng dân số là 20,000 người hoặc là khu vực có tỉ lệ thất nghiệp ít nhất là 150%, cao hơn tỉ lệ thất nghiệp trung bình toàn quốc;
– Số vốn đầu tư là 500,000 USD;
– Trực tiếp tạo ra 10 cơ hội việc làm chính thức, làm việc toàn thời gian, trong đó không bao gồm cơ hội làm việc cho bản thân nhà đầu tư, các thành viên trong gia đình và nhân viên làm việc tạm thời;
– Nhà đầu tư phải trực tiếp tham gia vào việc quản lý công ty.

c. Đầu tư vào đặc khu kinh tế thương mại _ Regional Center

– Số vốn đầu tư là 500,000 USD;
– Trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra 10 cơ hội việc làm chính thức, làm việc toàn thời gian, trong đó không bao gồm cơ hội làm việc cho bản thân nhà đầu tư, các thành viên trong gia đình và nhân viên làm việc tạm thời;
– Không yêu cầu nhà đầu tư phải trực tiếp tham gia vào việc quản lý công ty;
– Không yêu cầu nhà đầu tư phải tạo ra một doanh nghiệp mới vì trong đặc khu kinh tế thương mại này đã có sẵn những dự án đầu tư đã được Cục di trú Mỹ phê duyệt, nhà đầu tư chỉ cần đầu tư vào các dự án đó