Đối tượng – Điều kiện xin visa doanh nhân

Đối tượng - điều kiện xin visa doanh nhân

Đối tượng:

Đối tượng - điều kiện xin visa doanh nhân

Đối tượng – điều kiện xin visa doanh nhân

– Doanh nhân, nhà quản lý ở Việt Nam sang Mỹ điều hành công ty / chi nhánh ở Mỹ
Visa được cấp cho nhà quản lý và các thành viên trong gia đình (con dưới 21 tuổi)
Visa được cấp tối đa lên đến 7 năm
Điều kiện dành cho công ty:
– Doanh nghiệp ở VN hoạt động tối thiểu 1 năm
– Doanh nghiệp ở Mỹ có thể mới hoặc đã hoạt động
– Doanh nghiệp ở Mỹ có thể là chi nhánh, công ty con hoặc cổ phần với công ty khác
– Doanh nghiệp ở VN phải chiếm hơn 51% cổ phần và kiểm soát chính doanh nghiệp ở Mỹ
– Phải có trụ sở hoạt động
– Chứng minh có đủ khả năng để thuyên chuyển nhân viên sang Mỹ
– Tính chất của doanh nghiệp ở Mỹ và Việt Nam (chức năng kinh doanh) không cần phải giống nhau
– Công ty ở Mỹ phải là:
+ Công ty con của công ty Việt Nam (Subsidiary)
+ Công ty có đồng người sở hữu với công ty ở Việt Nam (Affiliate)
+ Chi nhánh (Branch)
Điều kiện đối với nhà quản lý được chuyển sang Mỹ:
– Đã làm việc cho công ty ở VN tối thiểu 1 năm trong 3 năm gần nhất
– Người được chuyển sang Mỹ là nhà quản lý/nhà điều hành doanh nghiệp
– Lương được công ty ở VN hoặc công ty ở Mỹ chi trả