Visa không định cư Mỹ – Diện doanh nhân L-1

Visa không định cư Mỹ - Diện doanh nhân L-1

Diện doanh nhân L-1 visa :
L-1 Visa là chương trình định cư Mỹ theo diện doanh nhân dành cho những nhà quản lý hoặc điều hành ở Việt Nam sang Mỹ quản lý và điều hành doanh nhiệp ở Mỹ.

Visa không định cư Mỹ - Diện doanh nhân L-1

Visa không định cư Mỹ – Diện doanh nhân L-1

Những lợi ích của chương trình L-1 Visa :
– Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, mua thương mại tại bất kỳ tiểu bang nào trên nước Mỹ
– Mở rộng thương mại tới thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới
– Đương đơn được cấp Visa làm việc tại Mỹ 07 năm
– Vợ chồng và tất cả con cái dưới 21 tuổi đều được đi theo
– Vợ/chồng được hợp pháp làm việc
– Con cái được đi học miễn phí và hưởng những phúc lợi xã hội như dân bản xứ, tiết kiệm chi phí học hành cho con cái.
– Đương đơn cùng gia đình có thể đạt thẻ xanh sau 01 năm sinh sống, làm việc và học tập tại Mỹ
Điều kiện để đạt L-1 Visa :
Nhà quản lý được chuyển sang Mỹ để điều hành doanh nghiệp ở Mỹ phải đã và đang làm việc cho công ty ở Việt Nam được tối thiểu 1 năm và được chuyển sang Mỹ làm việc với cấp độ quản lý/nhà điều hành.
Tại Việt Nam:
– Giữ chức vụ quản trị (Manager) hoặc Giám đốc điều hành (Executive)
– Doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam tối thiểu 1 năm. Chuyên viên gửi qua Mỹ làm việc tối thiểu được một năm.
Tại Mỹ:
– Phải có doanh nghiệp ở Mỹ bằng cách mở công ty, văn phòng đại diện, hoặc mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Mỹ.
– Chứng minh sự liên hệ giữa công ty Việt Nam và công ty Mỹ: công ty Việt Nam làm chủ tối thiểu 51% công ty ở Mỹ.
Thời gian cấp Visa : từ 04 đến 06 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.