Thông tin Visa du học Mỹ

Thông tin Visa du học Mỹ

Bước 1: Sau khi đã có hộ chiếu, để đăng ký ngày hẹn phỏng vấn, đương đơn phải đóng lệ phí xin cấp thị thực không hoàn trả tại ngân hàng Citibank.

Bước 2: Hoàn tất các mẫu đơn xin cấp thị thực. Bằng cách sử dụng mẫu đơn điện tử có sẵn trên mạng, bạn đã có thể tiết kiệm được thời gian quý báu của mình trong ngày phỏng vấn.
Bước 3: Phải có sẵn hình thẻ để làm thị thực.
Bước 4: Thu thập các giấy tờ hỗ trợ được yêu cầu đính kèm với đơn xin cấp thị thực:

Thông tin Visa du học Mỹ

Thông tin Visa du học Mỹ

(a) Tất cả du học sinh phải cung cấp bằng chứng về số SEVIS được thể hiện trên giấy nhập học tương ứng của trường học hoặc chương trình học:
– Đối với sinh viên du học (Thị thực F-1): giấy nhập học mẫu I-20 do một trường học tại Hoa Kỳ cấp. Vui lòng nộp đầy đủ các trang của mẫu đơn này. Mẫu I-20 phải có chữ ký của du học sinh và Ban Giám Hiệu Nhà Trường. Chúng tôi sẽ không cấp thị thực cho du học sinh nào xin thị thực nhiều hơn 90 ngày trước ngày nhập học được ghi trên I-20. Chúng tôi cũng không cấp thị thực cho du học sinh nào xin thị thực sau ngày được nhập học.
– Đối với du học sinh trao đổi văn hoá (Thị thực J-1): mẫu DS-2019 từ chương trình trao đổi văn hoá.
(b) Bằng chứng về việc trả phí SEVIS. Đương đơn xin thị thực du học (F-1) hay trao đổi văn hoá (J-1) với mẫu I-20 hoặc DS-2019 được cấp vào ngày hoặc sau ngày 1 tháng 9 năm 2004, cần phải đóng lệ phí SEVIS trước ngày phỏng vấn. Du học sinh cần nộp bản chính biên lai đóng phí SEVIS (mẫu I-797) hoặc biên lai điện tử nếu việc đóng phí được thực hiện qua mạng internet. Để biết thêm thông tin về thủ tục đóng phí SEVIS, vui lòng xem trang U.S. Immigrations and Customs Enforcement (USICE) website;
(c) Những bằng chứng về tài chính (ví dụ như sổ ngân hàng, giấy tờ chứng minh về thu nhập, giấy phép kinh doanh, giấy tờ thuế và thuế trị giá gia tăng, hợp đồng lao động) để chứng minh du học sinh, gia đình hoặc người tài trợ có đủ khả năng trang trải tiền học phí, chi phí ăn ở phát sinh cho du học sinh trong suốt quá trình thời gian học tại Hoa Kỳ;
(d) Học bạ, bằng cấp mà du học sinh đã được cấp trong quá trình học vừa qua;
(e) Điểm thi từ những kỳ thi theo đúng tiêu chuẩn được yêu cầu bởi trường học, ví dụ như điểm TOEFL hoặc SAT;
(f) Những bằng chứng cho thấy du học sinh sẽ rời khỏi Hoa Kỳ sau khi đã hoàn thành việc du học của mình;
(g) Nếu du học sinh có chồng/vợ và con muốn xin thị thực đi theo cùng thì phải nộp thêm bằng chứng về mối quan hệ với du học sinh như giấy kết hôn, giấy khai sanh…
Xin lưu ý rằng những giấy tờ này sẽ được trình cho viên chức tại buổi phỏng vấn. Không gửi bất kỳ giấy tờ nào đến văn phòng chúng tôi trước ngày hẹn phỏng vấn.
Bước 5: Đến Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ vào ngày và giờ trên phiếu hẹn để nộp đơn xin cấp thị thực và phỏng vấn với viên chức Lãnh Sự Hoa Kỳ. Đơn xin cấp thị thực của đương đơn sẽ không được chấp nhận nếu đương đơn đến sau 10g30 sáng vào ngày hẹn phỏng vấn. Đương đơn sẽ không được phép mang theo bất kỳ một thiết bị điện tử nào vào bên trong lãnh sự bao gồm cả điện thoại di động. Nếu đơn xin cấp thị thực của đương đơn được chấp thuận thì thị thực sẽ được cấp vào lúc 3g chiều ngày làm việc tiếp theo.