Visa du lịch

xin-visa-du-lich-my

Xin Visa du lịch Mỹ

Những người đến Mỹ với mục đích tham quan giải trí có thể xin Visa “du lịch”. Ký hiệu của loại Visa này là “B-2”. Những người không xin Visa trước khi đến Mỹ có thể bị hãng hàng không từ chối không cho lên máy bay. Những người có Visa loại B-2 có thể

loi-khuyen-khi-xin-visa-du-lịch-my

Lời khuyên cho bạn khi xin Visa du lịch Mỹ

Du lịch Mỹ – Không chỉ những trường hợp không đủ tiêu chuẩn nhập cảnh vào Mỹ như trẻ tuổi, còn độc thân, hộ chiếu trắng (chưa xuất ngoại lần nào)… mới gặp khó khi xin visa du lịch mà ngay cả chủ nhân của những bộ hồ sơ hoàn hảo nhất cũng có nguy