Hồ sơ định cư Mỹ và các bước chuẩn bị

Hồ sơ định cư Mỹ và thủ tục bạn cần biết

Để hoàn tất hồ sơ của bạn trong thời gian ngắn nhất. Những điều cần biết:

HỒ SƠ NỘP SỞ DI TRÚ USA (U.S CIS)
Ngoài những giấy tờ cá nhân giữa người bảo lãnh (USA) và thân nhân (VN), bạn cần chuẫn bi thêm bằng chứng mối liên hệ như hình ảnh chup chung, thư từ, email, gởi tiền v.v…
-Nếu bảo lãnh diện cha mẹ, anh chị em, con. Bạn nên chuẩn bị thêm: Học bạ, sổ gia đình công giáo, phật tử, hộ khẩu cũ có tên người bảo lãnh (USA), các bằng chứng này có thể thay cho giấy khai sinh bị thất lạc.
-Nếu bảo lãnh diện hôn phu/hôn thê và vợ chồng cần thêm: Vé máy bay các chuyến về VN, bản tường trình kể rõ hoàn cảnh quen nhau theo thứ tự thời gian.

Những bằng chứng phụ nói trên, kèm theo hồ sơ bảo lãnh, giúp Sở Di Trú USA chấp thuận hồ sơ của bạn trong thời gian sớm nhất.

HỒ SƠ NỘP TRUNG TÂM CHIẾU KHÁN VISA (NVC)
THỦ TỤC XIN NGÀY PHỎNG VẤN

Hồ sơ định cư Mỹ và thủ tục bạn cần biết

Hồ sơ định cư Mỹ và các bước chuẩn bị

Sau khi nhận đươc thư thông báo của U.S CIS “hồ sơ chuấp thuận” (Approval Notice), hồ sơ được gởi lên Trung Tâm Chiếu Khán Visa (NVC National Visa Center) chờ ngày đáo hạn Visa.
-Thân nhân bên VN cần gởi ngay mẫu “chọn người đại diện” (Choice of Agent) về cho NVC. Nên chọn người bảo lãnh bên USA đễ nhận thông báo của NVC.
-Thường xuyên theo dõi mục Visa Bulletin (website U.S Department of States) để biết ngày đáo hạn của hồ sơ bạn.

Lưu ý diện bảo lãnh anh chị em, cha mẹ bào lãnh con
Một năm trước ngày đáo hạn, bạn có thể viết thư cho NVC yêu cầu:
1, Xin số hồ sơ phỏng vấn và mật mã đóng tiền Visa.
2, Thân nhân bạn ở VN gởi giấy tờ “bản sao có công chứng” như: Hộ chiếu, khai sinh, hôn thú, ly dị, phiếu lý lịch tư pháp, hình 4×6 của từng thành viên trong gia đình đến người bảo lãnh của bạn ở USA.
3, Chuẫn bị mẫu DS230 & I-864 cho từng thành viên trong gia đình.
4, Sau khi đóng tiền Visa, bạn có thể gởi ngay các giấy tờ nói trên và kèm theo mẫu đơn DS230 & I-864 về NVC đễ xin ngày phỏng vấn.

Lưu ý diện bảo lãnh hôn phu / hôn thê
NVC sẽ gởi thẳng hồ sơ về cho U.S Consulate ở VN và thông báo số hồ sơ phỏng vấn cho người bảo lãnh ở USA. Sau khi có số hồ sơ thông báo của NVC, hôn phu / hôn thê bạn có thể nộp mẫu DS230 ở US Consulate để xin ngày phỏng vấn.

Lưu ý diện bảo lãnh vợ chồng
Vì là diện ưu tiên một, người bảo lãnh có thể hoàn tất thủ tục 1-4 như nói trên trong thời gian ngắn nhất để có ngày phỏng vấn cho vợ hoặc chồng ở VN.

CHUẨN BỊ NGÀY PHỎNG VẤN (U.S CONSULATE GENERAL)
-Mẫu đơn DS-2001, DS-230, DS-156, DS 156K, I-864, I-864A, I-134
-Hộ chiếu, Giấy khai sinh, Chứng nhận kết hôn, Ly dị, Lý lịch tư pháp, 4 hình thị thực, Lệ phí Visa, Khám sức khoẻ.
-Bằng chứng mối quan hệ giữa người bảo lãnh và đương đơn.

thẻ xanh mỹ sưu tầm