Tag Archives: những điều cần biết định cư Mỹ

Hồ sơ định cư Mỹ và thủ tục bạn cần biết

Hồ sơ định cư Mỹ và các bước chuẩn bị

Để hoàn tất hồ sơ của bạn trong thời gian ngắn nhất. Những điều cần biết: HỒ SƠ NỘP SỞ DI TRÚ USA (U.S CIS) Ngoài những giấy tờ cá nhân giữa người bảo lãnh (USA) và thân nhân (VN), bạn cần chuẫn bi thêm bằng chứng mối liên hệ như hình ảnh chup chung,