Một số sửa đổi về thủ tục đi làm tại Mỹ (thị thực)

Một số sửa đổi về thủ tục đi làm tại Mỹ (thị thực)

Chính phủ Mỹ mạnh tay với lao động bất hợp pháp

Trang web này sẽ giúp bạn chuẩn bị các thủ tục xin giấy phép cơ bản. Nếu đã đưa ra quyết định làm việc ở Hoa Kỳ, bước đầu tiên là hãy nói chuyện với nhân viên bổ nhiệm bởi nhà trường (Designated School Official – DSO). Nếu bạn bị phát hiện đang làm việc “chui” (làm việc mà không có giấy phép), DSO của bạn sẽ phải tường trình lại thông qua SEVIS và việc học của bạn có thể sẽ bị chấm dứt. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải rời Hoa Kỳ ngay lập tức và sẽ không có cơ hội quay lại. Để tránh rơi vào trường hợp này, bạn hãy cẩn trọng làm theo các quy định, đặc biệt là nên biết rằng có rất nhiều cơ hội để làm việc và việc xin giấy phép vô cùng dễ dàng.

Một số sửa đổi về thủ tục đi làm tại Mỹ (thị thực)

Làm việc ở khu học xá

Nếu là sinh viên thị thực dạng F1, bạn chắc chắn được làm việc ở khu học xá (on-campus employment). Tuy nhiên có một số điều bạn cần lưu ý.

  • Dù chỉ làm trong một thời gian ngắn và cũng chỉ làm khi vừa đặt chân tới Mỹ thì bạn cũng phải ở trong tình trạng Active và DSO phải thông qua yêu cầu của bạn.
  • Sau khi yêu cầu đã được thông qua, bạn sẽ có được lá thư chấp thuận. Với lá thư chấp thuận và thư từ nhà tuyển dụng, bạn sẽ nhận được số An ninh Xã hội (Social Security number). Khi đang đi học, bạn chỉ có thể làm việc 20 tiếng/tuần.

Đi làm ở ngoài khu học xá

Sau một năm học tại trường, bạn sẽ có đủ tư cách để làm các công việc ngoài khu học xá. Việc thông qua yêu cầu này phụ thuộc vào Sở Công dân và Nhập cư Hoa Kỳ (U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Để đăng kí thủ tục đi làm hợp pháp, bạn phải nhận được sự tiến cử từ DSO và một hồ sơ đăng ký gọi là Form I-765 “Application for Employment Authorization” của USCIS. Sau khi USCIS thông qua, họ sẽ gửi cho bạn Tài liệu giấy phép lao động (Form I-766 Employment Authorization Document (EAD).

Bạn không thể bắt đầu đi làm cho đến khi nhận được EAD.

Nếu là sinh viên mang thị thực dạng F1, bạn có thể được chấp thuận để đi thực tập vào các kì thực tập có liên quan đến ngành học: Thực tập ứng dụng không bắt buộc (OPT) hay Thực tập thực tiễn có liên quan đến chương trình học (CPT). Thông thường trong đa số các trường hợp, bạn sẽ phải ghi danh vào một chứng chỉ trường học SEVP-cert (SEVP-certified) với tư cách sinh viên F1 theo học cả năm học tại trường để được đi thực tập dưới hai hình thức kể trên.

CPT

CPT phải liên quan đến chuyên ngành chính và kinh nghiệm này phải là một yêu cầu được đưa ra bởi chương trình học, tuy nhiên, không giống như OPT hay các công việc khác, CPT có thể là một công việc toàn thời gian và không bị giới hạn 20 giờ mỗi tuần.

Để đáp ứng mọi điều kiện cho CPT, DSO của bạn cần cung cấp cho bạn mẫu Form I-20 để chứng tỏ có sự tiến cử của DSO cho công việc đó.

OPT

OPT phải liên quan đến chuyên ngành học của bạn, và dù cho bạn có thể đăng kí đến 12 tháng ở mỗi bậc học nhưng bạn phải có thẻ EAD cho phép lao động để bắt đầu làm việc.

Để nhận được thẻ EAD, DSO của bạn cần cung cấp Form I-20 mới và thể hiện sự tiến cử của DSO của bạn về công việc này và bạn cũng phải nộpForm I-765 đến USCIS. Thẻ EAD sẽ được gửi về bởi USCIS. Cũng như những công việc khác, bạn chỉ có thể thực tập 20 giờ trở xuống mỗi tuần (trong khi trường học còn đang diễn ra).

Kéo dài đến 17 tháng thực tập cho sinh viên tốt nghiệp ngành STEM

STEM degree là bằng dành cho các ngành Khoa Học, Công nghệ, Kĩ sư và Toán. Các sinh viên tốt nghiệp với STEM degree được làm việc tại Mỹ đến 17 tháng cho một kì thực tập ứng dụng không bắt buộc OPT.

 

Hotcourses – Studyinthestates