Hội thảo du học

Hội thảo cung cấp thông tin du học Mỹ

Mỗi năm, có gần 15.000 sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ. Yếu tố tiên quyết để các sinh viên thành công gồm: kế hoạch học tập nghiêm túc; chọn đúng trường và chương trình học; chọn đúng công ty tư vấn du học để hỗ trợ hồ sơ du học và hỗ trợ trong