Sinh viên ghi danh đại học cộng đồng California giảm

SACRAMENTO – Số ghi danh vào đại học cộng đồng ở California giảm 485,000 sinh viên trong ba năm. Theo báo LA Times, tình trạng này tệ hại hơn nếu cuộc khủng hoảng ngân sách của tiểu bang vẫn còn tiếp tục.

2.9 triệu sinh viên trong niên khóa 2008-09 giảm xuống còn 2.4 triệu trong niên học 2011-12, tức sụt 17%, mà theo ông Jack Scott, tổng quản trị các đại học cộng đồng, thì đây là một sự kiện lịch sử. Các giới chức cho biết mức thấp hồi thập niên trước đây chỉ dưới 2.5 triệu sinh viên vào niên khóa 2004-05.

Số sinh viên ghi danh giảm đi khi hệ thống gồm 112 trường cắt bớt lớp để thích ứng với tình trạng tiểu bang cắt giảm ngân sách nghiêm trọng. Trong cùng thời kỳ ba năm, số lớp học giảm đi gần 24%.

Giới lãnh đạo đại học cộng đồng cho biết, họ đang chuẩn bị cắt giảm thêm nếu cử tri bác bỏ một đạo luật về thuế được Thống Đốc Jerry Brown ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu vào Tháng Mười Một tới.

Thẻ xanh mỹ – theo nguoi-viet.com