Tag Archives: tin tức sinh viên

Sinh viên ghi danh đại học cộng đồng California giảm

SACRAMENTO – Số ghi danh vào đại học cộng đồng ở California giảm 485,000 sinh viên trong ba năm. Theo báo LA Times, tình trạng này tệ hại hơn nếu cuộc khủng hoảng ngân sách của tiểu bang vẫn còn tiếp tục. 2.9 triệu sinh viên trong niên khóa 2008-09 giảm xuống còn 2.4 triệu