Học phổ thông ở Mỹ

Danh sách các trường THPT tại Hoa Kỳ

STT Tên trường Địa điểm Website 1 Canyonville Christian Academy Oregon http://www.canyonville.net/ 2 The Northwest School Washington http://www.northwestschool.org/ 3 Oak Grove School California http://www.oakgroveschool.com/ 4 Southlands Christian Schools California http://www.southlandscs.com/ 5 Santiam Christian School Oregon http://www.santiamchristian.org/ 6 Solomon Christian School Washington http://www.solomonschool.com/ 7 The Storms King School New York http://www.sks.org/ 8 The Grier School Pennsylvania

Các trường phổ thông trung học ở Hoa Kỳ

Có 2 loại trường THPT ở Hoa Kỳ: công lập và tư thục. Hầu hết các trường tư thục mà học sinh quốc tế theo học là các trường nội trú. Các học sinh muốn theo học tại một trường tư cần có điểm thi đầu vào dành cho học sinh trung học (SSAT: http://ww.ssat.org),