Tag Archives: A & M Texakarna

Đại học Texas A & M Texakarna

Đại học Texas A & M Texakarna

Đại học Texas A&M – Texarkana tiền thân là trường East Texas State University tại Texarkana do Cơ quan lập pháp bang Texas thành lập năm 1971. Đến tháng 9/1996 trường đã trở thành thành viên của hệ thống Đại học Texas A&M. – Trường đặt tại khu vực Đông Bắc Texas, thuộc biên giới